Hardy, Thomas

posted in: Výročí | 0

 

* 2. červen 1840, Bockhampton, Anglie

+ 11. leden 1928, Dorchester, Anglie

 

Anglický spisovatel, prozaik a básník.

Thomas Hardy se narodil na jihozápadoanglickém venkově v hrabství Dorset jako syn stavitele. Svůj rodný kraj opustil jen po dobu studia v Londýně, kde studoval architekturu. Přestože jeho stavitelská praxe byla úspěšná, rozhodl se věnovat literární tvorbě.
Povzbuzen úspěchem prvního románu Krajní prostředky – 1871, začal se Thomas Hardy zabývat literaturou profesionálně. Postavil si v Dorchesteru dům, nazvaný Max Gate, a zde žil až do konce svého života.

Dílo

Thomas Hardy je posledním velkým představitelem kritického realismu 19. století. V jeho díle se odrážejí změny, ke kterým došlo v anglické společnosti v průběhu viktoriánské doby.

Romány

Románová Hardyho tvorba je úzce spjata s rodným krajem, který nazývá historickým jménem Wessex. Drsné přírodní podmínky Dorsetu, zastaralé zemědělské podmínky a jen pozvolna rozvíjející se průmysl mu umožnily vykreslit charaktery vázané na prostředí.
*Krajní prostředky – 1871, románový debut
*Pod listnatým stromem – 1872, zachycuje ještě starý patriarchální pořádek na anglickém venkově v idylické podobě.
*Daleko od hlučícího davu -1874, zpodobňuje venkovský svět již ve spleti vášní,lásek a konfliktů. Příběh o citovém zrání statkářky Bethsheby Everdenové byl v šedesátých letech 20. století zfilmován.
*Rodákův návrat – 1878, téměř antická tragédie se odehrává na pochmurném egdonském vřesovišti.
*Starosta casterbridgeský – 1886, příběh člověka, kterého zahubí neschopnost přiznat si pravdu někdejšího morálního poklesku a rezignace před domněle silnějšími protivníky.
*Lesáci – 1887, autor zde klade ještě větší důraz na ovlivňování života ze strany společenských předsudků.
Za vrcholná díla Thomase Hardyho jsou považovány romány Tess z d´Urbervillů a Neblahý Juda. Oba hrdinové,Tess Durbeyfieldová a Juda Favley, se stanou oběťmi společenských předsudků. Obě postavy jsou pojaty jako pasivní oběti a přes svou nevinnost předurčeny k záhubě. Autor stojí na straně svých hrdinů.
*Tess z d´Urbervillů – 1891, román obhajuje čistou ženu, přestože jí společnost odsuzuje pro její minulost – nemanželské dítě a pro zabití jejího svůdce.
*Neblahý Juda – 1895, Juda, jemuž se nepodaří studovat na univerzitě, žije po ztroskotání manželství ve volném svazku se Sue, která byla také rozvedená. Za svou „nemorálnost“ jsou potrestáni v očích veřejnosti tím, že syn z prvního manželství, přezdívaný Staroušek, oběsí obě jejich dvě děti a potom sám sebe. Další dítě se narodí mrtvé. Závěr románu, spočívající v obnově původních partnerských svazků, je výsměchem tzv. viktoriánským šťastným koncům a jejich pokrytecké morálce. Kritika román odsoudila jako nemravný, ale na druhé straně přispěla k tomu, že v Oxfordu byla založena kolej pro nemajetné studenty.

Poezie

Po záporné kritice rezignoval Hardy na psaní románů a věnoval se již jenom poezii, kterou psal po celý život. Psal poezii milostnou i reflexivní s chmurnými vizemi lidského údělu, nad nímž dominuje vesmírná vůle.
*Wessexské básně – 1898, nejznámější z řady jeho sbírek
*Vladaři – 1904 – 1908, třídilné veršované drama z období napoleonských válek.
Thomas Hardy vydal též čtyři sbírky povídek.