Havlíček, Jaroslav

posted in: Výročí | 0

 

* 3. únor 1896, Jilemnice, Rakousko-Uhersko

+ 7. duben 1943, Praha, Protektorát Čechy a Morava

 

Český prozaik, představitel psychologické prózy.

Narodil se v Jilemnici v rodině učitele. Po obecní škole v rodišti studoval na jičínské reálce a gymnáziu, kde složil maturitu. Po absolvování jednoročního kurzu při obchodní akademii v Chrudimi začal na přání rodičů studovat na Českém vysokém učení technickém v Praze obchodní vědu. Roku 1915 byl jako jednoroční dobrovolník odveden do první světové války, zúčastnil se bojů v Rusku, v Itálii a v roce 1919 na Slovensku. V roce 1919 začal pracovat jako úředník a při zaměstnání úspěšně dostudoval vysokou školu, v roce 1921 se oženil s Marií Krausovou.
Práce v bance a současně literární tvorba Jaroslava Havlíčka velmi vyčerpávaly. Zemřel poměrně mlád v roce 1943 v Praze.
Vrozená psychologická vloha umožnila Jaroslavu Havlíčkovi propracovávat psychiky románových postav, zvláště ženských hrdinek a schopnost lyrizovat realistický až naturalistický pohled na skutečnost. Ačkoli začínal v polovině 20. let pod vlivem Antala Staška s poezií v časopise Zvon, záhy se natrvalo zaměřil na psychickou prózu se zřejmým vlivem K. M. Čapka Choda. Děj téměř všech jeho povídek a románů se odehrává v maloměstském prostředí, které dobře znal z dětství. Jeho literaturu ovlivnili písmáci a spiritisté, napsal několik románů, jejichž děj je zasazen do maloměsta na přelomu 19. a 20. stol. Popisuje tragické lidské osudy, degeneraci – téměř naturalisticky, až chladnokrevně, duševní stavy často velmi narušených lidí a extrémní situace. Byl skvělým vypravěčem. Některé jeho postavy vykazují velkou mravní a duševní sílu.
Své povídky publikoval v řadě časopisů – Cesta, Sever a východ, Lumír aj. Značná část literárního díla Jaroslava Havlíčka zůstala v rukopisech a byla postupně vydávána až po jeho smrti.

Dílo

*Knihožrout (1929) – povídky
*Smrt biblionova (1931) – povídky
*Vyprahlé touhy (1935) – ve 2. přepracovaném vydání pod názvem Petrolejové lampy (1944) – jde o jeden díl zamýšlené trilogie, začátek rozsáhlé realistické rodové historie dvou rodin z Jilemnice na rozhraní století
*Neviditelný (1937) – román je psychologickou studií patologické úchylky v rodině Hajnů. Ambiciózní inženýr se z touhy po kariéře přižení do bohaté, ale zdegenerované rodiny. Získá sice moc, ale ztrácí ženu a duševně je postižen i jeho syn
*Ta třetí (1939) – román, v němž zbabělý a sobecký hrdina zničí lísku dvou charakterově rozdílných žen a sám volí smrt
*Helimadoe (1940) – retrospektivní román o pěti dcerách, začátky jejichž křestních jmen skládají název, podivínského otce – lékaře
*Neopatrné panny (1941) – naturistické-psychologický portrét dívek marně toužících po milostném a životním naplnění
*Synáček (1942) – osudová psychologická groteska volně navazuje postavou hrdiny na Petrolejové lampy
*Zánik městečka Olšiny (1944)
*Smaragdový příboj (1946)
*Zázrak flamendrů (1967)
*Prodavač času (1968)
*Kalvach (1978)