Heller, Joseph

posted in: Výročí | 0

 

* 1. květen 1923, New York, USA

+ 12. prosinec 1999, Hampton, New York, USA

 

Americký spisovatel.

Pocházel z Brooklynu v New Yorku, jeho rodiče byli židovští přistěhovalci z Ruska. Ve druhé světové válce sloužil u amerického bombardovacího letectva na Korsice. V letech 1948–1949 studoval Columbijskou universitu v New Yorku, poté studoval v Anglii v Oxfordu. Po ukončení studií pracoval v několika reklamních agenturách a věnoval se psaní. Roku 1975 se stal mimořádným profesorem literatury City College v New Yorku.

Dílo

Psal satirická díla, zejména novely a dramata. Heller posunul literaturu o druhé světové válce do trochu jiné roviny, kdy se jí snaží zesměšňovat a ukázat její absurditu, přičemž projevuje smysl pro černý humor a ironii.

Romány

*Hlava XXII (Catch-22), 1961 – autorův nejznámější a nejlepší román, autor vychází z vlastních zkušeností – román je svým způsobem absurdní, ale realistický. Hlavní postavou je kapitán letectva Yossarian, který je trochu klaun a trochu blázen (svým způsobem obdoba Haškova Švejka). Dílo nemá jednotnou koncepci, jedná se prostě o vylíčení mnoha absurdních situací. Název díla je odvozen podle vojenského paragrafu XXII, který říká, že voják může požádat o propuštění z armády je-li blázen, ale zároveň říká, že uvědomuje-li si, že je blázen, nemůže být bláznem. J. Heller se na tento román pokusil navázat, ale další díl zdaleka nedosahuje kvalit prvního. – Zfilmoval Mike Nichols (1970)
*Něco se stalo (Something Happened)– 1974 románový monolog průměrného Američana žijícího v šedesátých letech, který není schopen uniknout prázdnotě života.
*Gold za všechny peníze (Good as Gold)– 1979 románová satira v níž se hlavní hrdina pokouší uniknout před svou rodinou do politického života.
*Bůh ví (God Knows)– 1984 – satirický příběh o životě starozákonního krále Davida
*Neveselá záležitost (No Laughing Matter)– 1986
*Nemalujte si to (Picture This), 1988 – jedná se o experimentální historický román, který je podobenstvím o úpadku umění.
*Tehdy a teď: Z Coney Islandu až sem (Now and Then from Coney Island to Here)– 1998
*Zavíráme! (Closing Time), 1994 – navazuje na Hlavu XXII, hrdinové, ke kterým se vrátil, nyní řeší problémy spojené se stářím a blížící se smrtí
*Portrét umělce v pokročilém věku – objeveno v pozůstalosti

Drama

*Bombardovali jsme New Haven (We Bombed New Haven) 1967 – v tomto díle se také zaobírá válečnou problematikou.

Dále napsal celou řadu povídek především počátkem 50. let, česky tyto povídky vyšly v knize Hlava nehlava.