Hlaváček, Karel

posted in: Výročí | 0

 

* 24. srpen 1874, Praha, Čechy

+ 15. červen 1898, Praha, Rakousko-Uhersko

 

Český básník a výtvarník, přední český dekadent a představitel českého symbolismu.

Svá literární díla publikoval v Moderní revui, zde také otiskoval své výtvarné kritiky.
Za svého života se příliš neprosadil a celý život bojoval s finančními problémy. Působil též coby první předseda a zakládající člen Sokolské organizace v Praze-Libni.
Zemřel na tuberkulózu.
Pro jeho sbírky je typická hudebnost.

Dílo

*Sokolské sonety – První básnická sbírka. Většinou se jedná o apelativní verše, ale jsou zde i dekadentní a impresionistické rysy. Oslava sokolského sletu.
*Pozdě k ránu – Sbírka je zajímavá svoji zvukovou stavbou a melodií – tohoto dosahuje opakování slov a zvláštním rýmem. V těchto básních se snaží čtenáři vsugerovat nějakou náladu, využívá k tomu zvuku slov. Často ukazuje neskutečnou krajinu v době přechodu dne a noci. Básně jsou melancholické a smutné. Sbírka je typickou ukázkou českého symbolismu. Psáno v ich formě, je monotónní, hudební nástroje viola, buben › hluboké tóny, báseň Svou violu jsem naladil co možná nejhlouběji, báseň Hrál kdosi na hoboj
*Mstivá kantiléna – Básně jsou psány z pohledu člověka, který je ponechán napospas hladu. Symbol nachází v postavách tzv. Geusů – tj. zchudlým potomků nizozemské šlechty ze 16. století
*Žalmy – nábožensky laděná sbírka hymnických básní, stylizovaných do podoby biblických žalmů, nedokončeno
*Z pozůstalosti – spisy vydané po Hlaváčkově smrti