Holan, Vladimír

posted in: Výročí | 0

 

* 16. září 1905, Praha, Rakousko-Uhersko

+ 31. březen 1980, Praha, Československo

 

Český básník a překladatel, autor reflexivní lyriky, epiky a lyrizovaných próz.

Narodil se v rodině hospodářského správce v Praze. Když mu bylo šest let a otec se stal správcem továrny v Podolí u Bělé pod Bezdězem, odstěhovali se Holanovi do Máchova kraje. Od roku 1919 studoval na pražském gymnáziu, kde začaly jeho první literární pokusy. Po ukončení gymnázia (1926) byl přijat jako úředník do pražského Penzijního ústavu, kde byl zaměstnán sedm let, ale pro nevhodnost povolání a ze zdravotních důvodů odešel předčasně do penze. Poté se věnoval jen literární tvorbě.
V letech 1933–1938 působil jako redaktor Umělecké besedy v časopisu Život. V letech 1939–1940 pracoval jako dramaturg Divadla E. F. Buriana.
V 50. letech bylo postavení Vladimíra Holana jako básníka velmi svízelné, jeho poezie byla z hlediska vládnoucí ideologie nepřijatelná. Mohl existovat jen díky svým přátelům. Částečné uvolnění nastalo v 60. letech. Po smrti dcery Kateřiny v roce 1977 přestal Holan psát úplně.
Vladimír Holan zemřel v Praze a je pochován na Olšanech.
Holan nepopisoval realitu, ale snažil se proniknout do lidského nitra a pátrat po odpovědích na otázky bytí, života, lásky, smrti a času. V jeho díle hraje velkou úlohu tajemství. Lyrické sbírky jsou většinou odpoutané od reality a zaměřoval se na své nitro. Objevuje se u něj častý motiv smrti. Jeho dílo je velmi obsáhlé, básně jsou těžké, komplikované a ponuré, přesto o něm lze tvrdit, že patří k nejkvalitnějším českým básníkům 20. století. Jeho tvorba velmi ovlivnila generaci básníků vstupujících do literatury v 60. letech 20. století.

Dílo

*Blouznivý vějíř (1926) – první básnická sbírka inspirovaná poetismem a poetikou Moderní revue
*Triumf smrti (1930)
*Vanutí (1932)
*Oblouk (1934)
*Kamení, přicházíš … (1937)
*Havraním brkem – soubor básní z r. 1938, vydáno v r. 1946
*Španělským dělníkům – vyjadřuje podporu levicově zaměřeným Španělům bojujícím proti nacionalistům – báseň ze sbírky Kameni, přicházíš…
*Sen (1939) – rozsáhlá báseň, věnováno památce ruského básníka V. Chlebnikova
*Odpověď Francii – zde z našeho neštěstí přímo obviňuje Francii, častuje ji přímo „kurvou“ a vyslovuje přesvědčení, že i na ní dopadne trest. Zabaveno cenzurou.
*Zpěv tříkrálový – sbírka plná jinotajů, jako symbol velikosti je použit Karel Hynek Mácha, jehož ostatky byly v roce 1938 převezeny z Litoměřic do Prahy
*Návrat Máchův – říká, že Mácha nezemřel, ale žije dál ve svém díle
*Dík Sovětskému svazu (1945) – poděkování za osvobození
*Tobě (1947) – soubor básní reagujících na válečné a poválečné události
*Dokument (1949) – sbírky Dík Sovětskému svazu, Panychida, Rudoarmějci a Tobě
*Smrt a sen a slovo (1966) – podtitul Z Máchova kraje
*Ptala se tě… (1963) – výbor z milostné lyriky
*Strom kůru shazuje (1978) – výbor sestavený V. Rzounkem, dogmaticky smýšlejícím literárním historikem, který ve výboru kladl důraz především na Holanovu tvorbu tematicky spjatou s osvobozením Československa Rudou armádou a na protiválečné verše
*Mušle, lastury a škeble…(1985) – reprezentativní výbor z celého Holanova díla