Horký, Karel

posted in: Výročí | 0

 

* 25. duben 1879, Ronov nad Doubravou, Rakousko-Uhersko

+ 2. březen 1965, Praha, Československo

 

Český prozaik, básník, dramatik a především novinář a publicista.

Začal studovat gymnázium v Hradci Králové, ale studia nedokončil a prošel několika zaměstnáními. Novinářské schopnosti si nejprve ověřoval v krajském tisku, roku 1903 založil vlastní list Kramerius, jehož lidový ráz určovaly zejména Horkého fejetony. Po návratu z cest Evropou (rakouské země, Švýcarsko, Francie aj.) se stal redaktorem týdeníku Národní obzor (1907-1908) a roku 1909 založil Horkého týdeník, který o rok později změnil v literární revue Stopa, vycházející až do počátku první světové války. Do Stopy přispívalo několik významných mladých literátů, jako bratři Čapkové, Fr.Langer, R.Weiner aj. Na počátku války Horký odjel do Španělska, později do Portugalska. Spolupráce s českým zahraničním odbojem vyvrcholila v době, kdy se Horký přestěhoval do Spojených států amerických. Jeho články měly mezi americkými Čechy velký ohlas. Žurnalistice se Horký věnoval i po návratu do Československa. Spolupracoval zejména s Pražským ilustrovaným zpravodajem a s Národními listy. Stal se také redaktorem humoristického časopisu Švanda dudák. Od roku 1927 je Horkého jméno spojeno s týdeníkem Fronta, který byl zaměřen téměř výhradně k politické publicistice, polemicky namířené proti tzv. „politice Hradu“. Protimasarykovské zaměření přivedlo Horkého také ke spolupráci s českými nacionalisty a fašisty. V době nacistické okupace však Horký odmítl spolupracovat s oficiálními místy a ve své fejetonistice se soustředil zvláště k aktualizaci českých pokrokových tradic. Postavil se také do čela přátel ohroženého levicového divadla E. F. Buriana. Po válce přispíval do časopisů jen sporadicky, soustředil se k psaní svých pamětí.

Dílo

V jeho uměleckém díle se výrazně prosazuje sklon k útočné hyperbolizující satiře. Fejetony se zájmem o život prostého člověka odráží – hlavně ve své politické části vzniklé mezi oběma válkami – autorův složitý vývoj od levicového radikalismu až k nacismu. Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje tedy fejetony, povídky, lyrické básně, satiry, dramata, politickou publicistiku, literární a divadelní kritiku.

Soubory fejetonů

*Pátek, (1908)
*V tomto slzavém údolí, (1913)
*Svatební cesta, (1931)
*Pískání v lese, (1939)

Básnická tvorba

*Paličovy sloky, (1905)
*Když vesla vypadnou, (1906)
*Inkognito, (1904)

Drama

*Vodopád Giessbach, (1908)
*Tunel, (1912)