Hostovský, Egon

posted in: Výročí | 0

 

* 23. duben 1908, Hronov, Čechy, Rakousko-Uhersko

+ 7. květen 1973, Montclair, New Jersey, USA

 

Český spisovatel.

Vystudoval gymnázium v Náchodě (1927), poté začal studovat filosofii v Praze, roku 1929 přešel na universitu do Vídně, ale tam brzy studia zanechal. Roku 1930 se vrátil do Prahy, kde pracoval v několika nakladatelstvích jako nakladatelský redaktor. V roce 1937 se stal úředníkem československého ministerstva zahraničí, roku 1939 pracovně odjel do Bruselu, odkud po okupaci Československa (15. března 1939) emigroval do Paříže, po jejím dobytí do Portugalska a roku 1941 do USA, kde byl zaměstnán v New Yorku na československém konzulátu. Po druhé světové válce se vrátil do Československa, kde opět pracoval na ministerstvu zahraničí. Roku 1948 podruhé emigroval – odešel do Dánska, pak Norska a nakonec do USA, kde pracoval nejprve jako učitel češtiny, později jako novinář a redaktor rádia Svobodná Evropa. Po jeho smrti byla založena literární Cena Egona Hostovského.

Dílo

Jeho tvorba je ovlivněna židovským původem a dvojí emigrací. Jeho hrdinové zápasí se zlem, jsou vinou politického vývoje nuceni odejít z vlasti, hledají ztracené jistoty a kořeny. Tvorbu před první emigrací ovlivnil expresionismus a dílo Fjodora Michajloviče Dostojevského. V díle jsou výrazné pocity vykořeněnosti a pronásledování, schizofrenní rozpolcení osobnosti, bezvýchodnost až existencialismus hlavních hrdinů.

*Zavřené dveře, 1926
*Stezka podél cesty, 1928 – psychologický román
*Gheto v nich, Pokrok, Praha 1928 – příběh židovského chlapce, který vyrůstá vedle svého zlomeného otce, chlapec se mu marně snaží pomoci překonat osamění
*Danajský dar, 1930 – historie tří sourozenců jimž ve válce zemřela matka a otec se vrátil jako alkoholik
*Ztracený stín, 1931
*Případ profesora Kornera, 1932 – líčí profesora s komplexem méněcennosti, který se snaží překonat volbou přátel a manželky, vyhledává silnější osobnosti, jeho snaha ztroskotá a on podléhá ještě větším depresím
*Černá tlupa, 1933 – konfrontace snu a skutečnosti, dětství a dospělosti, mladý hrdina přenáší své pohádkové představy do válečného světa, postupně kolem sebe soustředí skupinu podobně smýšlejících lidí
*Cesty k pokladům, 1934 – tři povídky včetně znovu vydaného Gheta v nich
*Žhář, 1935 / Melantrich, Praha 1948 – patnáctiletý Kamil je v pubertě, cítí se odcizen v rodině, dívka ho pokořila, napíše tedy paličské listy, čehož využijí tři žháři, nakonec se odcizení v rodině ztrácí
*Dům bez pána, 1937 – nejrozsáhlejší předválečný román Egona Hostovského napsaný po přímým vlivem jeho cesty na Podkarpatskou Rus a do Polska, kde se seznámil se životem ortodoxních chasidů
*Kruh spravedlivých, 1938 – tato krátká próza vyšla znovu ještě téhož roku v knize Tři starci pod názvem Příběh dobrodruha Šimona Korčína
*Tři starci, 1938 – povídkový triptych
*Listy z vyhnanství, České Národní Sdružení v Americe, Chicago 1941 / Praha 1946
*Sedmkrát v hlavní úloze, New Yorkský Deník, New York 1942 – román
*Úkryt, 1943
*The Hideout (Úkryt), do angličtiny přeložil Fern Long, Random House, New York 1945
*Seven times the leading man (Sedmkrát v hlavní úloze), do angličtiny přeložil Fern Long, Eyre& Spottiswoode, London 1945
*Cizinec hledá byt, 1947 – český lékař Václav Marek odjíždí do USA, aby mohl dokončit svoji výzkumnou pŕaci o léčbě vysokého krevního tlaku, jediné, co musí zařídit, je najít si klidný byt na psaní, přestože má klidnou a vstřícnou povahu dostává se do konfliktu s domácími, či s nájemníky, po vystřídání několika bytů konečně nachází klid u českého dělníka Václava Nováka, sem už však přichází jako těžce nemocný a zanedlouho umírá
*Osamělí buřiči, Lidové noviny, Brno 1948 – čtyři povídky
*Manipulation of the Zhdanov line in Czechoslovakia, National Committee for a Free Europe, New York 1952
*Nezvěstný, 1951 / 1955 – v tomto románu se objeví, v tehdejší době populární, špionážní motiv, hlavní hrdina je špiónem v Praze, po roce 1948
*Půlnoční pacient, 1954, anglický překlad (The Midnight Patient) – hrdinou je zde psychiatr, který léčí špióna přicházejícího vždy o půlnoci
*Dobročinný večírek, 1957 – hrstka evropských emigrantů se pokusí sblížit se, pokus ztroskotá, protože nejsou schopni porozumět jeden druhému, večírek končí vraždou a krádeží peněz vybraných na dobročinné účely
*The charity ball (Dobročinný večírek), do angličtiny přeložil Philip H. Smith Jr., Doubleday, Garden City N.Y. 1958
*The plot, do angličtiny přeložili Alice Backer a Bernard Wolfe, Doubleday, Garden City, N.Y. 1961
*Tři noci, Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America, New York 1964 – román
*Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině (aneb o ctihodném povolání kouzla zbaveném), Nový domov, Toronto 1966
*Cizinci hledají byt, Odeon, Praha 1967
*Epidemie, 1972 – novela
*Osvoboditel se vrací, Index, Köln 1972 – divadelní hra
*Všeobecné spiknutí, 1961 / Melantrich, Praha 1969 / 68 Publishers, Toronto 1973 – tato kniha je částečně autobiografická, hrdinou je spisovatel pocházející od Náchoda, který se při oslavě svých narozenin v New Yorku, vrací do (kraje) svého mládí
*Tři noci. Epidemie, ed. Olga Hostovská, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1997