Hrubín, František

posted in: Výročí | 0

 

* 17. září 1910, Praha, Čechy

+ 1. březen 1971, České Budějovice, Československo

 

Český spisovatel a básník.

Narodil se v rodině stavitele, v Praze, ale mládí prožil v Pesanech v Posázaví, kde vychodil i obecnou školu. Vracel se sem pak celý život, posázavská krajina pak ovlivňila jeho dílo.
Vystudoval gymnázium v Praze (1932), poté se neúspěšně pokoušel vystudovat filozofii a pedagogiku na Karlově univerzitě. Od roku 1934 byl zaměstnán v Městské knihovně v Praze a později na ministerstvu informací. V roce 1946 se stal spisovatelem z povolání. Byl básnickým žákem a přítelem básníků J. Hory a F. Halase a dalších literátů.
Roku 1939 se František Hrubín oženil, narození dcery a syna bylo jedním z podnětů pro řadu veršů a próz pro děti.
Z jeho iniciativy vznikl časopis pro nejmenší děti Mateřídouška a časopis o dětské literatuře Zlatý máj. V padesátých letech často pobýval v Chlumu u Třeboně. Jihočeská krajina se mu stala dalším zdrojem inspirace. spolu s Jaroslavem Seifertem odvážně kritizoval spojení literatury a politiky, zastali se zde nejen persekuovaných, ale i zavřených spisovatelů. Toto vystoupení vedlo nejprve k zákazu literární činnosti, velice brzy mu bylo povoleno překládat a psát literaturu pro děti, jeho samostatná tvorba procházela různými obdobími zákazů a vydávání.
Jeho tvorba se vyznačuje snahou o harmonizaci protikladů (život – smrt, láska – zmar atd.), výrazovou jasností, melodičností a bohatou metaforickou.

Dílo

*Zpíváno z dálky (1933) – písňová melodická poezie, blízká Seifertově
*Krásná po chudobě (1935)
*Země po polednách (1937)
*Včelí plást (1940) – meditativní
*Země sudička (1941) – příklon k tradičním poetickým hodnotám. V období okupace, říká,že země je jedinou jistotou.
*Říkejte si se mnou (1943)
*Mávnutí křídel (1944)
*Jobova noc (1945) – vyjadřování pocitu ohrožení rodné země, pětidílná poéma, patetický obraz českého národa
*Chléb s ocelí (1945) – reakce na válku
*Hirošima (1948) – lyrickoepická skladba, příklon k volnému verši. Marxistická kritika toto dílo nepřijala. Pojednává o osudech lidí před výbuchem. Milenci, nemocní pak přijde výbuch.
*Proměna (1957)
*Romance pro křídlovku (1962) – poema (básnická povídka). Vrchol milostného vzplanutí básníka. Chlapec František přijíždí za svým dědečkem do Lešan na prázdniny. Zde se zamiluje do dvou dívek Terina (jemná cirkusanda) a Tonka (divoká vesničanka). Rozhoduje se mezi nimi. Nakonec končí prázdniny, cirkus odjíždí, umírá dědeček, František se vrací domů. Po čase zjišťuje, že Terina zemřela na záškrt.
*Černá denice (1968)
*Lešanské jesličky (1970)
*Srpnová neděle (1958) – zde se odvrací od pracovního prostředí a volí prostředí jihočeského rybníka, o jeho postavách nelze jednoznačně říci, zda jsou kladné či záporné. Tím se toto drama značně odlišuje od tehdejších československých her, a lze říci, že bylo určitým signálem k pomalé reakci na světovou tvorbu. Jsou zde rozebírány vztahy jednotlivých rekreantů a rozdíly generační.