Hubbard, Lafayette Ronald

posted in: Výročí | 0

 

* 13. březen 1911, Tilden, Nebraska, USA

+ 24. leden 1986, Creston, Kalifornie, USA

 

Americký spisovatel, zakladatel dianetiky a scientologie.

Je známější jako L. Ron Hubbard, také L. R. Hubbard, Lafayette Ron Hubbard atd.
Narodil se v Tildenu v Nebrasce v rodině armádního důstojníka a feministické vysokoškolské pedagožky. V mládí hodně cestoval (zejm. na Dálný východ). V roce 1930 se zapsal na studium stavebnictví na George Washington University ve Washingtonu. Zapsal se také např. do jednoho z prvních kursů jaderné fyziky (což později rád zdůrazňoval), nicméně oproti svým tvrzením neprospěl. Universitu nedokončil, opustil ji v roce 1931. Živil se pak jako pilot a spisovatel, jako letec se zúčastnil různých expedic.
V roce 1933 si vzal svou první ženu, spisovatelku Margaret Grubbovou, s níž měl dvě děti. Hubbard psal pro různé literární časopisy vědeckofantastické, fantastické, detektivní, westernové a dobrodružné prózy, a to povídky, romány a jeden scénář. Používal řadu pseudonymů, byl velmi známým autorem. Za druhé světové války sloužil u námořnictva u Office of Naval Intelligence.

Dílo

V roce 1950 publikoval knihu
*Dianetika, moderní věda o duševním zdraví (Dianetics: The Modern Science of Mental Health), v níž popsal vlastní psychologickou teorii, nazývanou dianetika. Tato kniha se přes odmítnutí odborné veřejnosti široce rozšířila a stala se bestsellerem, jen za rok po vydání se prodalo 150 000 výtisků. Registroval také spolek Hubbard Dianetic Research Foundation (Hubbardova nadace pro dianetický výzkum).
V roce 1952 rozšířil Hubbard dianetiku o „užitou náboženskou filosofii“, kterou nazval scientologie. V témže roce si také vzal svou poslední manželku, Mary Sue Whippovou. Až do konce života pak stál v čele scientologické církve. V roce 1957 sepsal knihu
*Vše o radiaci, (All About Radiation), v níž propaguje tzv. purifikační program, který očišťuje tělesné buňky od jedů. V osmdesátých letech se Hubbard vrátil k literární činnosti, vytvořil sci-fi romány se scientologickým poselstvím
*Battlefield Earth (Bojiště Země, 1982)
*Mission Earth (Mise Země, 1987), a také nepublikovaný scénář Revolt in the Stars (Vzpoura ve hvězdách), v němž zdramatizoval část dianetického postupu. 24. ledna 1986 zemřel na svém ranči, údajně na mrtvici.
Byl velmi plodným autorem. Jen vydání jeho rukopisných poznámek, přepsaných až po jeho smrti, je naplánováno na 110 obsáhlých svazků. Většinu děl napsal v letech 1930 – 1980 a většina jeho děl byla publikována v nakladatelstvích, spojených se scientologickou církví. V roce 2006 byl uznán Guinnessovou knihou rekordů za nejplodnějšího a nejpřekládanějšího autora s údajem, že publikoval 1084 beletristických i nebeletristických děl, která byla přeložena do 71 jazyků