Kalina, Josef Jaroslav

posted in: Výročí | 0

 

* 9. 11. 1816 – Haida, dnešní Nový Bor

+ 22. 6. 1847 – Praha

 

Básník, literární a přírodní vědec, filozof, sběratel lidové slovesnosti

Narodil se jako syn cestmistra, v silně germanizovaném prostředí. Své mládí prožil v Doksech, kam se otec (silniční dozorce) s celou rodinou odstěhoval roku 1317. Vystudoval gymnázium v Praze. Po maturitě odjíždí do Plzně, kde pod dohledem svého strýce, profesora matematiky a vlastence Josefa Sedláčka, studuje filosofii a práva (nedokončil). Pod strýcovým vlivem se též rozvijí jeho vlastenecké cítění; začíná studovat slovanské jazyky a psát poezii v češtině. V roce 1845 navštívil Bělehrad, kam se vydal za svou snoubenkou a chtěl si zde najít i práci. V roce 1846 navštívil Kollára, pobývajícího v Pešti. Po návratu do Prahy přispíval do časopisů Květy, Česká včela, Vlastimil, Ost und West. Jeho současníci se obdivovali Kalinovu všestrannému nadání, vzdělání a slibné práci v řadě vědních oborů. Vynikal zejména ve filologii (zamýšlel sestavit jazykovou encyklopedii), zabýval se však i filosofií a literární kritikou. Jeho básnická tvorba, neúplně dochovaná, je přetížena jazykovými archaismy a novotvary. Překládal z také z angličtiny (Byron), z němčiny (Kleist, Hoelty) nebo polštiny (Mickiewicz). Byl velice chudý, živ byl jen z hodin vyučování cizím jazykům. Zemřel ve svých třiceti letech po dlouhé nemoci (tuberkulóza).

Dílo:

Nejznámějším dílem je Kšaft, který v roce 1842 v Praze vyšel nákladem 10 000 výtisků a zlidověl.
* Kšaft (1842)
* Zpěv o povodni roku 1845 (1845)
* Na matku mou – elegie
* Hadrnice – balada
* Básnické spisy z pozůstalosti J. J. Kaliny vydal František Doucha a Jan Křtitel Vlček (1852) s životopisným úvodem Pomněnky z krátké života pouti J. J. Kaliny, znovu vyšly Kalinovy Básnické spisy v Koberově Národní bibliotéce (1874)
* „Filosofické drobnůstky“ z pozůstalosti J. J. Kaliny vydal pod názvem Upomínka na J. J. Kalinu K. L. Kalina (1870)