Kaplický, Václav

posted in: Výročí | 0

 

* 28. srpen 1895, Červený Dvůr, Čechy, Rakousko-Uhersko

+ 4. říjen 1982, Praha, Československo

Český prozaik, publicista a autor historické beletrie.

Narodil se na samotě nedaleko Kozího Hrádku. Studoval na gymnáziu a reálce v blízkém Táboře, kde po tu dobu bydlel (1904–1914) v domě na náměstí blízko školy, roku 1914 odmaturoval a hned roku následujícího byl odveden do první světové války a dostal se na haličskou frontu. Zde byl v roce 1916 zajat, poté vstoupil do československých legií. Roku 1918 byl delegátem zakázaného vojenského sjezdu, po tomto zjištění byl zatčen a vězněn ve Vladivostoku. Po návratu do Československa (1919) se stal zaměstnancem sekretariátu socialistického Svazu československých legionářů, krátce nato byl (1919–1922) úředníkem ministerstva národní obrany. V letech 1922–1950 pracoval v několika nakladatelstvích (např. Čin, Pokrok, Družstevní práce, Melantrich), nejprve jako úředník a později jako odpovědný redaktor, kupř. v roce 1926 pracoval v redakci Cestami odboje – Jak žily a kudy táhly československé legie. Od roku 1950 se věnoval pouze literatuře. Snažil se o prohloubení lidové četby kritickým pohledem zejména na sociální problémy, ale později se věnoval výhradně historické próze a těžištěm jeho tvorby se stala doba husitská, doba čarodějnických procesů a bezpráví, a také různá povstání, vzpoury a lidový odpor. Václav Kaplický je pochován na čestném místě – vyšehradském hřbitově. Busta na jeho hrobě je dílem sochaře Břetislava Bendy, autora řady portrétů známých kulturních osobností.

Dílo

Historické romány

*Kraj kalicha, 1945 – z husitského prostředí
*Hvězda na východě, 1946 – román přibližuje první léta republiky. Jeho hrdina, legionář, se vrací do osvobozené vlasti a nenalézá takovou zem, za niž bojoval, zem osvobozenou nejen od útisku národního, ale především od útisku sociálního.
*Čtveráci, 1952 – z prostředí selského povstání z let 1618–1620
*Železná koruna (2 díly), 1954 – rozsáhlý románu o utrpení lidu v českých zemích po třicetileté válce, robotní povinnosti, zvůli vrchnosti i povstáních, za které následovaly nejkrutější tresty (v závěru jsou jim mírné úlevy v robotě přiznány)
*Smršť, 1955
*Rekruti, 1956
*Listy z kronik, 1958 – pět historických povídek ze severu Čech
*Zaťatá pěst, 1959
*Kladivo na čarodějnice, 1963 – podkladem je skutečná událost z konce 17. století – čarodějnický proces s více než sto osobami z okolí Velkých Losin řízený inkvizitorem Bobligem z Edelstatu; hlavní postavou je osvícený šumperský děkan Josef Lautner, který se ovšem také stane jednou z nevinných obětí; zfilmováno Otakarem Vávrou s aktuální vazbou na procesy v padesátých letech 20. století
*Táborská republika (3 díly), 1969 – pojednává o husitství
*Nalezeno právem, 1971 – odehrává se v roce 1687, motiv nespravedlivého obvinění Žida z rituální vraždy
*Škůdce zemský Jiří Kopidlanský, 1976 – z období Jagellonců
*Veliké theatrum, 1977 – doba počátků třicetileté války včetně popisu příprav na bitvu na Bílé hoře
*Kdo s koho, 1979 – z období Jagellonců
*Život alchymistův, 1980 – děj na dvoře Rudolfa II.; ztvárňuje vzestup a pád císařova dvorního alchymisty, Angličana Edwarda Kelleyho

Autobiografie a různé

*Gornostaj, 1936 – román o čsl. legiích, o zradě velení legií, kteří zajali řádně zvolené zástupce legionářů a internovali je na ostrově Gornostaj – je založen na historické skutečnosti
*Dobří přátelé, 1961 – vyprávění o přírodě; vypovídá o autorově lásce k ní a tu se snaží probudit i ve čtenáři
*Ani tygři, ani lvi, 1966 – drobné prózy o zvířatech a domácích mazlíčcích
*Od města k městu, 1975 – putování skupiny studentů Čechami
*Hrst vzpomínek z mládí, 1988

Pro mládež

*O věrnosti a zradě, 1959 – 15 drobných historických příběhů, mj. o útěku mladého Viléma Zajíce z Házemburka z řad křižáckých žoldnéřů, o králi Václavovi IV.
*Bandita, Paťara a spol., 1969 – kniha pro chlapce
*Královský souboj, 1971