Karafiát, Jan

posted in: Výročí | 0

 

* 4. leden 1846, Jimramov, Čechy

+ 31. leden 1929, Praha, Rakousko-Uhersko

 

Český spisovatel, evangelický kněz, autor první české knížky pro děti.

Narodil se ve vzdělané rodině u Žďáru nad Sázavou. Rodina byla poměrně chudá, měl 9 sourozenců, přesto mohl studovat za finanční podpory Skotské svobodné církve. Vystudoval gymnázium a potom teologický seminář v Berlíně, Bonnu a ve Vídni. Po ukončení studia pracoval jako domácí učitel v Kolíně nad Rýnem a v Edinburgu, kde se seznámil s lady Jane Beaukenen. Ta byla jeho rádkyní a mecenáškou po zbytek života, inspirovala ho k napsání Broučků a byla mu inspirací pro postavu Janinky. Od roku 1872 byl učitelem evangelického semináře v Čáslavi a od roku 1875 působil 20 let jako evangelický farář v Hrubé Lhotě na Valašsku. Pro rozchod s církevní radou ve Vídni zanechal kněžského řemesla a odešel do Prahy, kde vydával dvouměsíčník Reformované listy, do kterého většinou přispíval sám (kázání, povídky, naučné články). Bydlel v ulici Na Smetance na Královských Vinohradech.

Dílo

*Mistr Jan Hus – 1872
*Kamarádi – 1873
*Broučci – vlastním nákladem v roce 1876; v roce 1994 vydáno 87. vydání, přeloženo do mnoha jazyků, zhudebněno. Pojednává o životě rodinky svatojánských broučků.
*Křesťanské učení/Katechismus Jana Karafiáta – 1876
*Rozbor kralického Nového zákona co do řeči a překladu – 1878
*Broučkova pozůstalost – 1900
*Šestero pražských kázání – 1905
*Karafiátova čítanka – 1924
*Paměti spisovatele Broučků – 1919 – 1928

Posmrtně vyšlo

*Z dopisů spisovatele Broučků Jana Karafiáta z let 1869-99 – 1934
*Kázání Jana Karafiáta – 1941
*Broučkovy pohádky a písničky – 1947

Jeho tvorba se zaměřila jak na církevní otázky, tak knihy určené dětem, příp. jeho paměti, soubor korespondence, a podobně. Žádné dílo, kromě Broučků, již nezískalo čtenářský ohlas.