Klácel, František Matouš

posted in: Výročí | 0

 

* 7. duben 1808, Česká Třebová, Čechy

+ 17. březen 1882, Belle Plaine, USA

 

Český básník, novinář a filozof.

Pocházel z chudé řemeslnické rodiny. Pro mimořádné nadání se dostal na gymnázium do Litomyšle, kde vystudoval i filosofii. Pak vstoupil do augustiniánského kláštera v Brně, po bohosloveckých studiích se stal profesorem na tamním filosofickém ústavu (1835). Po devíti letech byl pro své svobodomyslné názory zbaven profesury a přinucen vrátit se do kláštera. V roce 1848 řídil časopis Týdeník, později (do roku 1951) Moravské noviny, jimiž chtěl působit obdobně jako Havlíček v Čechách. Za obnovené reakce žil opět v klášteře, soukromě vyučoval a literárně pracoval, trpěl však politickými poměry. V roce 1869 odjel do Ameriky, kde se těžce živil jako redaktor českých časopisů, překladatel a vychovatel.

Dílo

V jeho básních jsou skryty výzvy k boji za svobodu, opěvování husitství, odkazy na příklad francouzské revoluce a proticarského povstání v Polsku.

*Básnická sbírka: Lyrické básně (1836)
*Báseň Ferina Lišák (1845) – volné zpracování Goethova eposu skrývá v příbězích z říše zvířat satirickou kritiku nespravedlivě uspořádané společnosti a metternichovského režimu.
*Bájky Bidpajovy (1846, 1850) – podobný ráz, útoky proti absolutismu
*Dobrověda – pojednání o etice
*Listy přítele k přítelkyni o původu socialismu a komunismu – výklad teorií o dokonalém společenském řádu, publikováno v Moravských novinách
*Slovník pro čtenáře novin – vysvětloval v duchu pokrokového liberalismu základní politické i filosofické pojmy, publikováno též v Moravských novinách
*Encyklopedické vzpomínky (1868) – německy psané naučné dílo