Knap, Josef

posted in: Výročí | 0

 

* 28. červenec 1900, Podůlší u Jičína, Rakousko-Uhersko

+ 13. prosinec 1973, Praha, Československo

 

Český prozaik, básník a literární kritik.

Gymnázium ukončil v roce 1919 a v roce 1924 vystudoval moderní literaturu na filosofické fakultě University Karlovy. V meziválečném období procestoval pak řadu evropských zemí, mezi nimi Německo, Švédsko, Norsko, Itálii a Francii. Více než 25 let (1925–51) pracoval v divadelním oddělení Národního muzea, které později vedl. Za nacistické okupace prošel totálním nasazením.
Kvůli náboženskému tónu jeho literárních prací se stal v 50.letech obětí politických procesů s katolickými intelektuály: v roce 1952 byl odsouzen k jedenácti letům vězení, i když propuštění se dočkal již v roce 1955. Když se poměry na konci 60.let přechodně uvolnily, byl v roce 1967 soudně rehabilitován. Po propuštění pracoval jako stavební dělník, až později získal zaměstnání v Památníku národního písemnictví.
V 60. letech se zabýval dějinami divadelních společností – na základě této své práce vydal knihu Umělcové na pouti v roce 1961.
Zemřel v Praze, pohřben byl v Železnici u Jičína.
V roce 1997 vyšly knižně Knapovy vzpomínky nazvané Bez poslední kapitoly.

Dílo

Knapovo dílo kombinuje realistické a impresionistické prvky. Inspiraci pro svoji literární tvorbu nacházel u severských autorů a z českých např. u Antala Staška, Karla Václava Raise a impresionisty Fráni Šrámka. Většinu témat svých děl věnoval zcela v duchu ruralismu venkovskému životu.

Sbírky povídek

*Píseň na samotě (1924) – povídková kniha
*Zaváté šlépěje (1929 – 1940) – povídková kniha
*Žloutnou stráně (1929)
*Polní kytice, (1935) – povídková kniha
*Trojlístek (1943) – kniha zaměřená na mladší čtenáře, obsahující 3 povídky
* Čas kopřiv (1970) – povídkový soubor vydaný k autorovým 70. narozeninám, část nákladu byla zabavena

Romány

*Ztracené jaro (1922)
*Réva na zdi (1926) – román s tématem selství; sedlák Kašpar je na syna Josefa tvrdý, jedná s ním hůř než s čeledínem; Josef se zamiluje a ožení, otec jej nechá bydlet na statku ale odveze si všechen majetek a syn tak musí začít od píky
*Muži a hory (1928) – román z prostředí Podkarpatské Rusi, o životě domorodých pastevců
*Vysoké jarní nebe (1932) – román s tématem krize mladého manželství
*Cizinec (1934) – tragický příběh hospodáře-ztroskotance
*Puszta (1937) – román z prostředí Podkarpatské Rusi
*Dívčí hlas (1938) – úředník se dostává do těžké situace, když se po rozvodu stará o svoji dcerku.
*Věno (1944) – román v podkrkonošské vesnice
*Dokud vane vítr (1968) – budoucí herečka jede přes otcův zákaz do Prahy, aby viděla položení základního kamene Národního divadla.
*Vzdálená země (1969) – příběhem o promarněném životě; hrdinou je vesnický lékař, který ve válce ztratí přítele; až díky tomu si uvědomuje, jak důležitá pro něj musí být jeho dcera dceři.
*Bez poslední kapitoly (1997) – vzpomínková kniha

Odborné práce o divadle

*Hilbert (1926)
*Zöllnerové: Dějiny divadelního rodu (1958)
*Umělcové na pouti: České divadelní společnosti v 19. století (1961)
*Čtyři herečky: Spurná, Vojtová, Brzková, Beníšková (1967)

Literárně-historické práce

*Alej srdcí (1920) – debutová kniha esejů věnovaných českému poválečnému básnictví
*Úvod do krásné literatury (1924)
*Cesty a vůdcové: k literatuře let dvacátých (1926)
*Básníci selství (1932)
*Fráňa Šrámek (1937)
*Literatura české půdy (1939)
*Selma Lagerlöfová (1949) – studie o této významné švédské autorce

Básnické sbírky

*Neznámému bohu (1929)
*Zaslechnutý hlas (1997) – verše z vězení