Kramerius, Václav Matěj

posted in: Výročí | 0

 

* 9. únor 1753, Klatovy, Čechy

+ 22. březen 1808, Praha, Čechy

 

Český spisovatel, nakladatel a novinář.

Pokřtěn byl jako Matěj Valentin, jméno Václav přijal později jako vlastenecké. Sám své příjmení psal většinou bratrským pravopisem jako Kraméryus. Studoval na jezuitském gymnáziu v Klatovech, poté v Praze filozofii a v letech 1778–1780 práva. Během studií získal prostřednictvím Josefa Dobrovského práci u Jana z Neuberku, jemuž katalogizoval knihovnu. Přitom pořizoval pro Neuberka opisy starých rukopisů a jinak pracoval se staročeskými díly, dále prováděl korektury pro řadu českých osvícenců. Pravděpodobně tato práce iniciovala jeho vydavatelskou činnost, naučil se pracím nutným při vydávání knih a získal celou řadu užitečných známostí. Po krátkém působení jako učitel češtiny pracoval od roku 1786 pro Schönfeldské císařské královské poštovní Noviny, přičemž získal značnou popularitu a zkušenosti – 1. července 1789 začal vydávat vlastní noviny pod názvem Pražské poštovské noviny, roku 1791 byly přejmenovány na Krameriusovy c.k. vlastenecké Noviny. Tyto noviny se staly velmi oblíbenými a Kramerius k nim začal vydávat různé drobné spisky; roku 1795 koupil knihtiskárnu a získal tak bázi potřebnou k efektivnímu nakladatelskému podnikání.
Krameriovy c.k. vlastenecké noviny byly založeny 1789. Zaměřovaly se hlavně na osvětu prostého lidu, národní emancipaci, sociálně-hygienické uvědomění a odstranění lidových pověr. Zpočátku Kramerius čerpal zahraniční informace hlavně z Wiener Kölner Zeitung, ale později si vytvořil rozsáhlý kruh dopisovatelů. Od roku 1795 nastal úpadek novin z důvodu přísné cenzury a nepříznivé hospodářské situace. I přesto Kramerius pokračoval ve vydávání až do své smrti v roce 1808. Krameriem založená Česká expedice byla prvním ryze českým nakladatelstvím v Českých zemích. Vyšla v něm většina českých knih své doby, a lze proto tvrdit, že založení tohoto nakladatelství bylo jedním z podstatných kroků pro úspěšné znovuuvedení češtiny do oblastí, z nichž během uplynulých 100 – 150 let zvolna vymizela. Okruh potenciálních Krameriových zákazníků byl značně omezený, takže se lze domnívat, že vedení Expedice muselo žádat značnou obratnost a zároveň zapálení pro věc. Po smrti zakladatele převzal nakladatelství jeho syn Václav Rodomil Kramerius; nesnadné poměry jej přivedly do úpadku (zemřel v chudobinci). Krameriovo jméno zůstalo v českém historickém povědomí živé dodnes a leckde se můžeme setkat s odkazem na ně – Národní knihovna ČR nazvala svůj projekt digitalizace periodik a monografií Kramerius a Česká expedice ožila na nedlouhý čas v názvu pražského nakladatelství 90. let.

Dílo

*Nový kalendář tolerancí – kalendář vydávaný jako příloha novin, obsahoval církevní svátky jak katolické, tak evangelické. Dále obsahoval přehled celoročních událostí, rady zemědělcům, atp. Vycházel od roku 1787 do roku 1798.
*Noví čeští zpěvové pro krásné pohlaví ženské – sbírka básní, některé básně jsou překlady, jiné jsou vlastní tvorba.
*Laudonův život a jeho hrdinští činové
*Vypsání ukrutné smrti Marie Antonie, královny francouzské
*Zrcadlo šlechetnosti
*Mravové šlechetných dítek
*Cvičení dítek jednoho každého stavu, item příkladové a básně dítkám k dobrému naučení

Rytířská tvorba

tato tvorba byla velmi oblíbená a tak velmi pomáhala rozšíření češtiny – její kvalita nebyla velká, zato její ekonomický přínos pro Českou expedici byl značný
*Čarodějnice Megera
*Rozličné povídačky k poučení a obveselení