Kramerius, Václav Rodomil

posted in: Výročí | 0

 

* 6. květen 1792, Praha, Čechy

+ 6. červen 1861, Praha, Čechy

 

Český redaktor, autor a překladatel stovky povídek a novel.

Do křestního listu byl zapsán jako Václav Richard, později si dal vlastenecké jméno Rodomil. Byl prvorozeným synem významného českého vydavatele České expedice. V otcově podniku pracoval jako typograf, od roku 1813 (bylo mu 21 let a otec byl již mrtvý) jako redaktor Krameriových c.k. vlasteneckých novin. Pak pomáhal matce vést Českou expedici, ale neměli v podnikání úspěch, takže v roce 1823 vydavatelské právo na řadu českých novin a časopisů prodali. Nechával se zaměstnat jako korektor a typograf u různých tiskáren v Čechách a psal. Řadu povídek překládal z němčiny, angličtiny, ruštiny a francouzštiny. V roce 1836 se kvůli nedostatku peněz živil ve Vídni prodejem brakové literatury a voskových figurek. Po návratu se snažil vydávat další noviny: Českoslovanský vlastenecký deník, časopis Hacafírek v kacabajce s malým úspěchem. Pak už jen psal a živil se jako kolektor. Zemřel v chudobinci U milosrdných na Karlově. Hrob má v Praze na Olšanech.

Dílo

Žánrově bylo velice rozmanité, jeho povídky a novely byly historické, pohádkové, sentimentální, psal cestopisy i rytířské i strašidelné románky. Některé z nich jsou zařazovány jako předchůdci dnešního žánru fantasy a horor. Zajímavé jsou i jejich velmi dlouhé názvy. V roce 1988 byl vydán výbor z jeho tvorby včetně jeho životopisu s názvem Knížky lidového čtení.

Povídkové sbírky

*Nástiny temné půlnoci: Příběhy z času rytířstva starověkého, zákeřnictva a podobných dobrodružství (1861)
*Znamenité a podivné příběhy pana Prášílka, se kterými se na mnohých svých cestách po veškerém světě setkal a možné i nemožné skutky vykonal, jakož sám vypravuje (1855)