Kratochvíl, Jaroslav

posted in: Výročí | 0

 

* 17. leden 1885, Tučápy, Rakousko-Uhersko

+ 20. březen 1945, Terezín, Čechy

 

Český spisovatel.

Jaroslav Kratochvíl maturoval na gymnasiu roku 1900, poté studoval vysokou školu zemědělskou v Halle-Wittenberku (Německo), studia ukončil roku 1906. V první světové válce byl zajat na ruské frontě, od roku 1916 působil jako důstojník v československých legií v Rusku.
Po návratu z Ruska (1920) získal místo úředníka státních lesů a statků. V letech 1927–1929 působil jako odpovědný redaktor revue Nové Rusko. Roku 1936 se stal členem tzv. U-Bloku. V lednu 1945 byl za účast v odboji zatčen gestapem, následně byl deportován Terezína, kde zemřel.
Jeho díla jsou výrazně levicová, některá by šla označit jako agitační. Ve svých dílech vystupoval jako kritik legií, nebo spíše legendy, která o legiích byla šířena.

Dílo

*Cesta revoluce – popis jeho dojmů a zážitků z legií
*Jménem republiky
*Prameny – dvoudílný román, sympatizuje s říjnovou revolucí
*Vesnice – povídky z moravského venkova
*Barcelona – Valencie – Madrid – reportáže.