Kratochvíl, Jiří

posted in: Výročí | 0

 

* 4. leden 1940, Brno, Protektorát Čechy a Morava

 

Český romanopisec, dramatik a novinář.

Narodil se do rodiny učitele a autora knížek pro děti. Po maturitě (1957) absolvoval v Brně v roce 1964 filozofickou fakultu (čeština a ruština). Poté pracoval jako učitel na odborném učilišti v Dobrušce nebo jako knihovník v brněnském rozhlase. Jeho otec v roce 1952 emigroval do USA, později se přestěhoval do SRN. Kratochvíl se po roce 1970 stal ineditním spisovatelem (= spisovatel zakázané literatury), a tak publikoval pouze v samizdatových a exilových periodikách. Vykonával mnoho dělnických profesí (od nočního hlídače, přes topiče, až po jeřábníka…). Spisovatelem z povolání se stal až po revoluci. Svou první povídku publikoval již ve svých čtyřiadvaceti, nicméně jeho první knížka mu směla vyjít až v roce 1991, tedy v jeho 51 letech. Za svá díla obdržel mnoho literárních cen: Cena Toma Stopparda (1991), Cena Českých knihkupců (1993), Cena Egona Hostovského (1996), Cena Karla Čapka (1998), Cena Jaroslava Seiferta (1999). V 60. letech publikoval své první povídky v literárních časopisech Plamen a Host do domu. Řadí se mezi autory postmoderny, občas se v jeho dílech objevují prvky magického realismu. Jeho tvorba je úzce spojená s Brnem. V příbězích se prolíná skutečnost s fikcí, realita s fantazií, reálné a přízračné. Oblíbenou užitou metodou je zrcadlení. Témata poukazují na atmosféru nesvobodné země. Po revoluci v roce 1989 vyšlo jedenáct jeho románů a novel, tři povídkové knihy, knihy esejů a fejetonů i knížky divadelních a rozhlasových her. Některé jeho romány byly přeloženy i do cizích jazyků.

Dílo

*Medvědí román (1991) – autobiografické rysy, oficiální knižní prvotina autora
*Uprostřed noci zpěv (1992, věnovaný M. Uhdemu) – motivem románu je dvojnictví (liché kapitoly vypráví syn hledající otce, v sudých kapitolách jiná postava líčí svůj život prostřednictvím vzpomínek; nakonec se osudy obou prolnou a skoro to vypadá, že to byla jedna a tatáž osoba)
*Orfeus z Kénigu (1994) – povídkový soubor z let 1967-1990, prostředí poválečného Brna
Má lásko, postmoderno (1994) – kniha krátkých povídek, atmosféra totalitního státu i magického světa
*Avion (1995) – román s fantaskní atmosférou s autobiografickými rysy, paralela k brněnskému hotelu Avion
*Lehni, bestie (2002) – novela
*Lady Carneval (2004) – román
*Herec (2006) – román
*Slib (2009) – román

a další…