Kratochvíl, Miloš Václav

posted in: Výročí | 0

 

* 6. leden 1904, Vídeň, Rakousko-Uhersko

+ 9. červenec 1988, Praha, Československo

 

Český spisovatel-prozaik, autor historické beletrie, filmový scenárista, dramaturg a pedagog.

Studoval historii a archivnictví na Karlově Univerzitě. Za války pracoval v archivu. Po ní byl dramaturgem Československého státního filmu a profesorem na FAMU. Jeho syn Jan Kratochvíl byl herec, dramaturg, režisér a divadelní organizátor.
Narodil se ve Vídni, kde jeho otec Václav Kratochvíl působil jako dvorní archivář. Bydlel tu do svých 14 let, pak se stal studentem malostranského gymnázia v Praze. Po jeho absolvování vystudoval na pražské filozofické fakultě obory historie a archivnictví. V roce 1928 získal doktorát a nastoupil zaměstnání v Archivu hlavního města Prahy. Když archiv Němci roku 1944 uzavřeli, pracoval krátce u firmy Nationalfilm. V letech 1945 až 1947 pracoval na Ministerstvu informací, pak se živil ve filmovém průmyslu. Byl tři roky filmovým dramaturgem a v letech 1950 až 1972 profesorem na Akademii múzických umění. V důchodu se věnoval jen literární činnosti.

Dílo

Ve 30. letech měl blízko k sociální tematice, v jeho díle se objevovaly motivy venkova, půdy. Svou prózu ozvláštňuje vnitřními monology postav, záznamy proudu představ, dokumenty v podobě dopisů a dobových kázání. Na druhou stranu jsou jeho díla poznamenána typizací postav a socialistickým realismem. V jeho dílech jsou zobrazovány nejnižší vrstvy a vyzdvihována jejich uvědomělost.

Doba posledních Přemyslovců

*Král obléká halenu (1945) – historický román o Václavu IV.
*Lásky královské (1973)

Husitství

*Pochodeň (1950)
*Mistr Jan (1951)
*Jan Žižka (1952)
*Jan Želivský (1953)
*Husitská kronika (1956)

Třicetiletá válka

*Podivuhodné příběhy a dobrodružství Jana Kornela (1954) – zajímavý příběh českého chasníka, kterého cesty války zavedou od bitvy u Jankova v roce 1645 až do Latinské Ameriky a po dvaceti letech cestování domů.
*Dobrá kočka, která nemlsá (1970) – o grafiku Václavu Hollarovi
*Život Jana Ámose (1975) – životopis slavného českého filosofa a všestranného člověka; vykresluje jej jako postavu citlivou, která nemá domov a kterou vychovala církev, z čehož také pochází kořeny jeho morálních zásad a vlastenectví. Jan Amos Komenský byl však donucen opustit vlast, i tak se jí ale stále snaží pomoci, začíná ale znovu a znovu po různých tragédiích a obtížích.
*Matyášův meč (1971)

Doba rudolfínská

*Osamělý rváč (1941; přepracováno 1955)
*Čas hvězd a mandragor (1972)

19.století – První světová válka

*Veronika (1956) – z okolí Boženy Němcové
*Evropa tančila valčík (1974) – období před válkou
*Evropa v zákopech (1977)

Ostatní

*Slováci a Praha (1931)
*O vývoji městské správy pražské od roku 1848 (1936)
*Památné bitvy našich dějin (1937, přepracováno 1958)
*Bludná pouť (1938), povídky
*Rokokový ostrov (1942), detektivní román (pod pseudonymem Petr Sabart), přepracováno roku 1947 pod titulem Rokoková smrt
*Povídky lásky a smrti (1943)
*Tisíciletou stopou československého lidu (1947)
*Báje a pověsti z Čech (1959)
*Českou minulostí (1961)
*Komediant (1962), tři novely
*Objevitelé a dobyvatelé (1964)
*Napoleon z černého ostrova (1966)
*Rytíři černé vlajky (1969)
*Národ sobě (1983)
*Panoptikum zašlých časů aneb Úsměvná svědectví historie (1986)

Filmové scénáře

*Revoluční rok 1848 (1949), režie Václav Krška
*Jan Hus (1954), režie Otakar Vávra
*Jan Žižka (1957), režie Otakar Vávra
*Proti všem (1958), režie Otakar Vávra
*Kam čert nemůže (1959), režie Zdeněk Podskalský
*Ďáblova past (1962), režie František Vláčil
*Putování Jana Ámose (1983), režie Otakar Vávra
*Komediant (1984), režie Otakar Vávra
*Veronika (1985), režie Otakar Vávra