Křesadlo, Jan

posted in: Výročí | 0

 

* 9. prosinec 1926, Praha, Československo

+ 13. srpen 1995, Colchester, Velká Británie

 

Český spisovatel a básník.

Vlastním jménem Václav Jaroslav Karel Pinkava. Svůj pseudonym si vybral částečně i proto, že ve svém občanském jménu postrádal ryze české „ř“. Po invazi roku 1968 emigroval do Británie se svou ženou a čtyřmi dětmi. Pracoval jako klinický psycholog, vedoucí oddělení. Po předčasném odchodu do důchodu v roce 1982 se naplno věnoval umělecké tvorbě. Za svou prvotinu, román Mrchopěvci, kterou vydalo nakladatelství ’68 publishers, obdržel cenu Egona Hostovského. Angažoval se v kostelní musice, komponoval hudbu, mimo jiné i Glagolskou mši. Mimo uměleckou činnost a svůj občanský obor úspěšně publikoval v matematické logice, kde vynalezl celou třídu vícehodnotových logik. Jeho ostatky jsou uloženy pod pomníkem od jeho syna Jana Pinkavy na vinohradském hřbitově v Praze.
Coby tzv. renesanční muž, polyhistor, rád si kladl náročné překážky a úkoly.

Dílo

Překlad do angličtiny

*Seifertův Věnec sonetů, přeložil se svou dcerou
*Vzdorověnec
*Sedmihlásek, sbírka básní v sedmi jazycích
Celkem napsal, včetně několika sonetových věnců, přes sto sonetů.
Typické je bizarní a pitvorné téma a vtipně kombinovaná klinická zkušenost psychologa s erudicí přírodovědce a znalce filozofie.

Vrcholné literární dílo

*Astronautilía-Hvězdoplavba, netypický vědecko-fantastický román, tj. 6500 veršů v homérské starořečtině s paralelním českým překladem. Tato kniha vyšla teprve krátce po jeho smrti.