Kriseová, Eda

posted in: Výročí | 0

 

* 18. červenec 1940, Praha, Čechy, Protektorát Čechy a Morava

 

Česká novinářka a spisovatelka.

Po maturitě (1958) vystudovala Institut novinářství a osvěty na UK, absolvovala r. 1963. Poté se stala novinářkou v časopise Mladý svět, kde působila až do roku 1968. V roce 1969 byla reportérkou v časopise Listy. Koncem roku 1969 se stala asistentkou v Ústavu pro teorii a dějiny sdělovacích prostředků při UK. Roku 1972 se díky svým postojům stala zakázanou autorkou, do r. 1976 pracovala v univerzitním archivu, poté byla nucena toto místo opustit a pracovala zcela mimo obor. Po sametové revoluci (1989) byla mluvčí Občanského fóra a potom se stala poradkyní Václava Havla, kde pracovala jako ředitelka sekce Stížnosti a milosti prezidentské kanceláře, tuto práci vykonávala do roku 1992. Poté se věnuje jen literární činnosti, velice často mívá v zahraničí autorská čtení či přednáší na univerzitách. Je členkou PEN klubu, Obce spisovatelů, Kafkovy společnosti a správní rady Nadace Central and Eastern European Book Project v Amsterodamu.

Dílo

Začínala jako reportérka, její reportáže byly velmi často z „exotických zemí“. S vlastní literární tvorbou začala až po roce 1972, kdy jí bylo znemožněno pracovat v oboru žurnalistiky.

*Já & ponsko, cestopis, 1968, vyšlo spolu s dalšími dvěma podobně laděnými cestopisy jiných autorů roku 1969 v knize Putování bez fraku
*Křížová cesta kočárového kočího, devět povídek z psychiatrické léčebny
* Sluneční hodiny, povídky, zahraničí 1978
*Pompejanka, zahraničí 1980, v ČR 1990; román
*Klíční kůstka netopýra a jiné povídky,
*Arboretum
*Co se stalo
*Ryby raky
*Václav Havel: Životopis, 1991 dílo bylo i díky její funkci i díky zpracování považováno za tendenční
*Kočičí životy, 1997; román
*Misericordia, román
*Perchta z Rožmberka aneb Bílá paní, historický román
*Čísi svět
*Jméno, Milost, Ráchel
*Necestou slečny H. a dnešní Afrikou

Pro děti

*Prázdniny s Bosonožkou
*Tereza a Majda na horách