Krystlík, Tomáš

posted in: Výročí | 0

 

* 9. února 1947, Praha, Československo

 

Česko-německý spisovatel a žurnalista.

Jde o autora množství článků a esejí zaměřených na otázky československých dějin, česko-německých vztahů a vysídlení německého obyvatelstva ze Sudet po druhé světové válce.
Kritizuje i řadu českých emigrantů a disidentů[zdroj?] za jejich komunistickou minulost, kolaboraci s komunistickým režimem a prokázanou spolupráci s StB.
Absolvoval pražskou Střední průmyslovou školu spojové techniky v Panské ulici, kde maturoval v roce 1966. V roce 1978 obhájil na Katedře psychologie práce a řízení Filosofické fakulty University Karlovy v Praze magisterskou diplomovou práci s názvem Příspěvek k možnostem aplikace psychologické racionalizace práce.
Emigroval do SRN na počátku 80. let. Přispíval do řady česky psaných exilových periodik. Pracoval jako redaktor pro švýcarský exilový časopis Polygon – Reportér a pro Rádio Svobodná Evropa[3] do doby přestěhování stanice z Mnichova do Prahy. Do srpna 2011 byl šéfredaktorem internetového CS-magazínu vydávaného Rossem Hedvíčkem.[4] Kromě CS-magazínu přispívá také do Britských listů.
V letech 1996-2002 podnikal v ČR například ve firmě Ortho-Aktiv. V současnosti žije a podniká v oboru telekomunikace ve městě Fürstenfeldbruck u Mnichova. Dále bylo a je na jeho adrese registrováno několik firem (například Ortho-Aktiv nebo Schmid & Kahlert SK 2000, nyní v konkurzu).
Kritizuje řadu českých emigrantů a disidentů za jejich komunistickou minulost, kolaboraci s komunistickým režimem a prokázanou spolupráci s StB, i když jeho vlastní minulost je dost nejasná.[zdroj?] Jeho články i knihy jsou předmětem kritiky zpochybňující jejich nezaujatost a historickou přesnost. Tak jej za knihu Zamlčené dějiny kritizují Věra Olivová, nebo Stanislava Kučerová. Opakovaně jej kritizoval například vojenský historik Pavel Šrámek, Dalším kritikem je novinář Otto Drexler. Jako problematické jsou označovány jeho příspěvky v česky psaných médiích a na internetových diskusních fórech. Například v diskusi na webu Český novin je kritizován pro zaujaté protičeské komentáře a vulgárnost.

Jiný pohled
»Název tohoto díla [Zamlčené dějiny] poukazuje na skutečnost, která by sice měla být všeobecně známá, většinou se ale cudně skrývá za závojem oportunismu. A povolaní, kteří by jako historikové, žurnalisté, učitelé a dokonce politikové měli skryté i veřejné nepravdy o dějinných událostech už z důvodu informovanosti občanů odkrývat, setrvávají v mlčenlivosti politické korektnosti. Přitom by ale měli z důvodu poctivosti, ale i lásky k pravdě falešné informace pranýřovat.« —Ernst Korn, 2010
»Srovnávám-li s Rakouskem, které by podobný proces potřebovalo neméně naléhavě, tvoří nezávislá historická reflexe na místní, občanské, publicistické, umělecké i odborné úrovni v Česku výrazný a důležitý fenomén. Patří k němu i druhý díl Zamlčených dějin Tomáše Krystlíka.« —Přemysl Janýr, 1.11.2010
»Co vede k útokům na Krystlíka? Protože není pravda, to o čem píše? Asi hodně se dá Krystlíkovi vytknout, ale zatím jsem nečetl nic, co by seriózně vyvracelo fakta v jeho knize…
Protože Krystlík je amatér? Je to možné. Amatéři, tj. lidé, kteří něco dělají z lásky, to nikdy nemají lehké u těch, kteří se tím musí živit…
Vskutku, Krystlík neskrývá svůj osobní, ikonoklastický náhled na české dějiny. Dělá to otevřeně, zatím co u profesionálů patří k dobrému tónu předstírat nezaujatost. Ne u všech. ‚”« —Paul Jacko, 17.6.2011

Dílo

Publikace

*Masová média v Československu (Mass Media in Czechoslovakia), Západ 10, říjen 1988
*Zamlčené dějiny 1 (Zamlčené dějiny 1918, 1938, 1948, 1968), Beta Books, Praha 2008, ISBN 978-80-87197-06-6, vyšlo také v němčině (překlad z češtiny Mathilde Najdek, vydavatel Sdružení sudetoněmeckých učitelů a vychovatelů se sídlem v Mnichově) pod titulem
*Verschwiegene Geschichte – Zamlčené dějiny 1918, 1938, 1948, 1968, Band I, Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Lehrer und Erzieher, Heimatkreis Mies-Pilsen, Dinkelsbühl 2009, ISBN 3-9812414-3-6, ISBN 978-3-9812414-3-3
*Zamlčené dějiny 2, Beta Books, Praha 2010, ISBN 978-80-87197-29-5

Citáty

Nakonec, dříve nebo později, bude muset česká společnost své vylhané a překroucené dějiny opustit, přestat neustále dokazovat světu i sama sobě, že Češi nejsou méněcenní a že se mu dokáží vyrovnat.
—Tomáš Krystlík, 27.5.2009