Kundera, Ludvík

posted in: Výročí | 0

 

* 22. březen 1920, Praha, Československo

+ 17. srpen 2010, Boskovice, Česká republika

 

Český básník, prozaik, dramatik, překladatel.

Narodil se v Praze v rodině důstojníka. Absolvoval gymnázium v Praze a Litoměřicích, kde maturoval. Po maturitě na gymnáziu (1938) se zapsal na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale přešel do Brna. Tam ho zastihlo uzavření vysokých škol, a studium proto dokončil až v roce 1946.
Po roce 1945 se stal redaktorem časopisu Blok, pracovníkem brněnské pobočky Svazu čs. spisovatelů, dramaturgem Mahenova divadla a nakonec se stal spisovatelem z povolání. Publikoval např. v Generaci, Bloku, Kvartu, v Hostu do domu, Plameni, Literárních novinách. Od roku 1990 přednášel příležitostně na univerzitách v Brně, v Olomouci i v cizině, zvláště v Rakousku, Německu a ve Švýcarsku.I zde se mu dostávalo vysokého ocenění za jeho vědeckou a překladatelskou činnost.
Jako historik se zaměřoval zejména na Františka Halase, Hanse Arpa a Bertolta Brechta. Ve svých rozhlasových hrách usiloval o antiiluzívní divadlo. V roce 2002 převzal na lipském mezinárodním knižním veletrhu ‚Cenu za celoživotní dílo‘ oceňující přínos ke zprostředkovávání české a německé literatury. V den státního svátku 28. října 2007 mu prezident České republiky Václav Klaus udělil Státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Natrvalo se usadil v Kunštátu.

Dílo

V rozsáhlém díle je zastoupena poezie, próza, dramata, eseje, montáže a odborné literární práce. Kromě toho psal rozhlasové a televizní hry. Jeho překladatelské dílo obsahuje desítky titulů nejvíce z německé literatury, potom z francouzské, bulharské i slovenské.
*Živly v nás (1946)
*Laviny (1946)
*Napospas aneb Přísloví pro kočku (1947)
*Klinopisný lampář (1948)
*Německé portréty (1956)
*Totální kuropění (1961) – nejznámější Kunderovo drama pramení ze životní zkušenosti z nuceného pracovního nasazení v Německu
*Letní kniha přání a stížností (1962)
*Nežert (1962)
*Korzár (1963)
*Tolik cejchů a další (1966)
*Labyrint světa a lusthaus srdce (1983) – satiricky a ironicky laděné drama (vliv Bertolta Brechta jehož díla překládal).
*Hruden (1985) – shrnutí tvorby ze 60. a 70. let, kam byly zařazeny i texty z raného období. Soubor se nazývá podle titulní básně Hruden, což byl třináctý měsíc pohanských Slovanů vsunutý v pravidelných intervalech mezi prosinec a leden.
*Dada (1986)
*Vladimír Komárek: Graphik – Lipsko (1987)
*Královna Dagmar (1988)
*Ptaní (1990)
*Volný verš (1990)
*Napříč Fantomázií (1991)
*Malé radosti (1991)
*Ztráty a nálezy (1991)
*Pády (1992)
*Spád věcí a jiné básně (1992)
*Řečiště (1993)
*Vůně soli (1996)
*František Halas (2000) – monografie