Lessing, Gotthold Ephraim

posted in: Výročí | 0

 

* 22. leden 1729, Kamenz, Německo

+ 15. únor 1781, Braunschweig, Německo

Německý básník, kritik, spisovatel a filozof.

Od roku 1737 studoval v Kamenci, poté (od 1741) v Míšni. Studia zakončil studiem medicíny a teologie v Lipsku v letech 1746 – 48. Od roku 1748 do roku 1760 pracoval jako recenzent mj. pro Vossische Zeitung. V letech 1760 – 1765 pracoval ve Vratislavi. Od roku 1767 byl dramaturgem u Německého Národního Divadla v Hamburku. Od 1770 pracoval jako knihovník Herzog-August-Bibliothek v Wolfenbüttelu. Roku 1776 se oženil s Evou Königovou, která zemřela po porodu o dva roky později (1778). Většinu svého života prožil v Berlíně. V německé literatuře a německém divadle mu patří několik prvenství. Byl prvním německým spisovatelem, jenž neměl žádné jiné zaměstnání a živil se jen psaním, byl prvním německým (také evropským a světovým) dramaturgem, tvůrcem, jenž v divadelním organismu má na starosti výběr a analýzu literatury a konečně: vytvořil německé novodobé drama.

Dílo

Lessing je jedním z nejvýznačnějších spisovatelů německého osvícenství. Pro jeho díla ať kritická, náboženská či teoretická je typická ironie, vtip a polemika. V polemice používal i argumenty, které by mohli použít oponenti, což mu umožnilo vidět problematiku z více úhlů pohledu. Především v jeho náboženských spisech lze najít toleranci k jiným náboženstvím, je u něj patrná víra v rozum.
Jeho dílo provází zájem o německé divadlo, které jeho tvorba, především v oblasti teoretické a kritické, ovlivnila. Jeho vlastní hry nedosáhly významu teoretických prací. V teorii se zaměřil především na kritiku tehdy převládající literární teorie, kde kritizoval především kopírování francouzského divadla a propagoval hledání vzorů v antickém divadle, především pak Aristotela. Dalším vzorem, ke kterému se obracel, byla Shakespearova díla. Tímto vystoupením proti klasicismu vlastně připravil půdu pro další rozvoj německého dramatu, který v této době nastal (Sturm und Drang).
Jeho vlastní hry se staly jakýmsi prototypem pozdějšího německého buržoazního divadla.

Drama

*Freethinker (Der Freigeist); 1749
*Židé (Die Juden), 1749
*Miß Sara Sampson; 1755, tragédie
*Minna z Barnhelmu (Minna von Barnhelm); 1767, komedie, kritizuje krále Fridricha II.
*Emilia Galotti; 1772, tragédie, jedná se o první evropské politické drama, děj se odehrává v měšťanské rodině: Emilia odmítá sňatek s bohatým šlechticem, který jí nechal zavraždit snoubence
*Moudrý Nathan (Nathan der Weise); 1779, komedie

Teoretická díla

*Anti-Goeze; 1778
*Philotas; 1759
*Laokoon; 1766
*Výchova lidského pokolení (Die Erziehung des Menschengeschlechts); 1780