Lidmilová, Pavla, PhDr.

posted in: Výročí | 0

 

*2. únor 1932, Zlín, Československo

 

Česká překladatelka z portugalštiny a španělštiny.

Vystudovala češtinu a španělštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mezi roky pracovala jako redaktorka v Československém rozhlasu Praha, v letech 1962-92 pak v Československé akademii věd (v Kabinetu pro moderní filologii a později v Ústavu pro českou a světovou literaturu). Doktorát z filozofie získala na FF UK v roce 1972, a to za práci s názvem „.
Věnuje se především literatuře portugalské a brazilské, případně překladům z afrických, portugalsky psaných literatur.

Dílo

Překlady (výběr)

Do češtiny uvedla například portugalského básníka a prozaika Fernanda Pessou (výborem Heteronyma (1968), ve spolupráci s Josefem Hiršalem). Dále překládala básně Luíse de Camőese, Eugénia de Andrade či romány Josého Cardosa Pirese. Mezi brazilskými autory přeložila kupříkladu Joãa Guimarãese Rosu, Murila Rubiãa, Ligyu Fagundes Tellesovou a Paula Coelha. Kromě jiného sestavila a přeložila i sbírku brazilských indiánských bájí a pověstí (Poronominare, 1995) etc.

Ocenění

V roce 2005 jí byla udělena Státní cena za literaturu a překladatelské dílo.