Lodge, David

posted in: Výročí | 0

 

* 28. leden 1935, Londýn, Anglie

 

Britský prozaik, dramatik, satirik a literární kritik.

Po studiích a službě v armádě přednášel v letech 1960 – 1987 anglickou literaturu na univerzitě v Birminghamu, kde žije dodnes jako svobodný spisovatel. Jeho dílo zahrnuje jak humoristické romány (Návštěvníci kina, Zrzku, ty jsi blázen, Den zkázy v Britském muzeu, Prázdniny v Heidelbergu, Hostující profesoři, Kam až se může?, Svět je malý, Pěkná práce, Terapie, Profesorské hrátky, Nejtišší trest), tak i literárněvědné práce a kritické eseje (Jazyk krásné prózy, Romanopisec na rozcestí, monografie Grahama Greena a Evelyna Waugha). Podobně jako jeden z hrdinů Hostujících profesorů přednášel Lodge v roce 1969 na Berkeleyské univerzitě v Kalifornii a je specialistou na Jane Austenovou a editorem kritických vydání jejích děl.

Dílo

Jeho beletristické dílo většinou vychází z tzv. univerzitního románu. Ve svých prózách často paroduje klasiky moderní prózy.

Teoretické dílo

*The Language of Fiction, 1967
*The Novelist at the Crossroads, 1971
*The Modes of Modern Writing, 1977
*Working with Structuralism, 1981
*After Bakhtin, 1990

Eseje

*Write On
*The Art of Fiction
*The Practice of Writing
*Consciousness and the Novel
*The Year of Henry James

Dramata

*The Writing Game
*Home Truths

Romány

*The Picturegoers, 1960 (česky dosud nevyšlo)
*Ginger, you´re barmy, 1962 (česky „Zrzku, ty jsi blázen“)
*The British Museum Is Falling Down, 1964 (česky „Den zkázy v Britském muzeu“, 1975)
*Out Of the Shelter, 1970 (česky „Prázdniny v Heidelbergu“, 1996)
*Changing Places, 1975 (česky „Hostující profesoři“, 1980)
*How Far Can You Go, 1980 (česky „Kam až se může?“)
*Small World, 1984 (česky „Svět je malý“, 1988)
*Nice Work, 1988 (česky „Pěkná práce“)
*Paradise News, 1991 (česky „Zprávy z ráje“)
*Therapy, 1995 (česky „Terapie“)
*Home Truths, 1999 (česky „Pravda někdy bolí a jiná erotika“)
*Thinks …, 2001 (česky „Profesorské hrátky“)
*Author, Author, 2004 (česky dosud nevyšlo)
*Deaf Sentence, 2008 (česky „Nejtišší trest“, překlad oceněn Literou; slovensky „Ako, prosím?“)
* A Man of Parts, 2011 (česky „Výkvět mužství“, vyšlo 2012) – literárně zpracovaný životopis spisovatele H. G. Wellse. Pro bližší pochopení dvojsmyslnosti názvu knihy vložil Lodge na samý její počátek výklad z Collinsova slovníku parts = l. abilities or talent, 2. short for private parts (= external genital organs)