London, Artur

posted in: Výročí | 0

 

* 1. únor 1915, Ostrava, Rakousko-Uhersko

+ 7. listopad 1986, Paříž, Francie

 

Český komunistický politický činitel, diplomat a publicista.

Narodil se jako čtvrté z pěti dětí ostravského politického činitele Emila Londona (jediný Artur spolu s nejstarší sestrou Florou přežili Hitlerovo „řádění“ – zbytek rodiny byl poslán do plynových komor – byli Židé). Právě od otce mladý Artur poprvé slyšel o ruských bolševicích.
Už během 30. let působil v komunistickém mládežnickém hnutí. Již roku 1932 byl zatčen za rozšiřování komunistických letáků. Mezi další činnost členů organizace komunistické mládeže patřilo vylepování plakátů a psaní po zdech, jednou dokonce chtěli dynamitem vyhodit do vzduchu policejní ředitelství, což jim bylo ale rozmluveno. Za tyto praktiky byli nejednou ve vazbě. Roku 1933 byl London opět zatčen, tři měsíce vězněn a měl být souzen pro „ohrožení bezpečnosti republiky“. Policistům ale unikl a díky Ústřednímu výboru Komunistické strany se ocitl ilegálně v Praze, odkud odjel v lednu roku 1934 do Moskvy. Tam žil až do roku 1937, kdy se jako interbrigadista zúčastnil občanské války ve Španělsku – sloužil zde jako důstojník tajné republikánské policie. Po porážce republikánů uprchl do Francie. Tam poznal svou francouzskou manželku, měl silné vazby na Francii. Za války byl v roce 1942 zatčen, a odeslán do koncentračního tábora Mauthausen. Po válce se s rodinou vrátil do ČSR. Po převzetí moci komunisty v roce 1948 se stal v roce 1949 náměstkem ministra zahraničních věcí ČSR. V roce 1951 byl zatčen a uvězněn. Nejprve měl být patrně hlavním obviněným nějaké protistátní skupiny, ale později se stal spoluobviněným v procesu s Rudolfem Slánským (listopad 1952, 11 rozsudků smrti). Byl vyšetřován například i „referentem“ Doubkem. Nebyl ale popraven a v roce 1955 byl propuštěn a v roce 1956 rehabilitován. V roce 1963 odešel do Francie, kde podle svých zážitků sepsal knihu L’Aveu (Doznání). V roce 1968 mu byl propůjčen Řád republiky. Karel Bartošek jej v publikaci Les Aveux des archives obvinil ze špionáže proti Francii ve prospěch SSSR. Jeho žena, Lise London (1916-2012, Lise Ricol), byla také interbrigadistkou za občanské války ve Španělsku, za okupace Francie kapitánkou francouzského odboje (La Résistance) a jako taková deportována do koncentračního tábora Ravensbrücku. Po válce vyznamenána jako Rytíř Řádu čestné legie (Chevalier de la Légion d’Honneur).

Dílo

*Španělsko, Španělsko, 1963
*Doznání, 1969 (Artur a Lise London: L’Aveu, 1968)
*The Confession, angl. překlad Alastair Hamilton, Morrow, New York, 1970 a překlady do dalších jazyků
*K pramenům Doznání – Motáky z ruzyňské věznice, Doplněk, 1997

Film

*Doznání (L’Aveu) – na motivy stejnojmenné knihy natočil režisér Costa Gavras v roce 1970 francouzský film s Yves Montandem a Simone Signoretovou v hlavních rolích.