Lorca, Federico García

posted in: Výročí | 0

 

* 5. červen 1898, Fuentevaqueros, Španělsko

+ 19. srpen 1936, Granada

 

Španělský básník a dramatik.

Narodil se v zámožné a vzdělané rodině statkáře. Od dětství byl ovlivňován svéráznými lidovými tradicemi Andalusie. Od roku 1909 žil v Granadě, kde studoval střední školu. Roku 1914 začal studovat filosofii, literaturu a práva a od roku 1919 pokračoval ve studiích v Madridu, který se stal ohniskem umělecké avantgardy. V letech 1929–1930 studoval v USA na Kolumbijské universitě. Poté strávil několik měsíců na Kubě a v letech 1933–1934 byl v Argentině, pak se vrátil zpět do Granady, kde byl brzy po vypuknutí falangistického puče fašisty zastřelen. Byl to znalec a propagátor španělského folklóru, moderní, avantgardní umělec, básník zvlášť osobitý pro svou zakořeněnost. Byl nejpřitažlivějším zjevem ze slavné meziválečné generace 27, účastnil se vření ismů, aniž kterému podlehl. Byl mimořádně plodný jako rozený lyrik, jenž obrodil staletou romanci, a i jako dramatik, jenž po sobě zanechal desítku her plných poezie a kruté reality.

Dílo

Jeho tvorba je ovlivněna především andaluským folklórem, dále je z jeho díla patrný i vliv surrealismu, jeho kombinace avantgardních prvků s lidovou slovesností jižního Španělska – Andalusií je ojedinělá. Velmi inspirativní byl i jeho vztah k Salvadoru Dalímu, do něhož byl zamilován, o čemž svědčí jejich vzájemná korespondence. Zda byl tento cit opětován není známo, Salvador Dalí se k tomuto tématu odmítal až do konce života vyjádřit a Lorcu označoval vždy jen za přítele z mládí. Podle svého významného životopisce anglického historika Iana Gibsona byl Lorca homoeroticky orientován.
Jeho básnické období můžeme rozdělit na dvě období:
V prvním období bylo na Lorcově tvorbě patrné působení rodného kraje, který ho ovlivnil zejména svými nářečími. V jeho díle je i značný vliv Juana Ramóna Jiméneze a Jorge Giulléna s tzv. „poesía pura“ – čistou poezií. V této době též spolupracuje s Menéndezem Pidalem, převzal formu „romance“ (Kniha básní, 1921), a ze stejné doby je i Poema del cante jondo, kde převládá metafora.
Ve druhém období se projevil vliv surrealistů. Lorcův příjezd do New Yorku změnil jeho pohled na svět. Přijal šokující formu jazyka a silné surrealistické náměty a obrazy. Avšak španělský surrealismus je vždy racionální, nikdy nepřijal automatické psaní (André Breton). Jeho stěžejním dílem této doby je Poeta en Nueva York – Básník v New Yorku, které pojednává především o tématu ztraceného lidství, člověk se snaží znovu najít v přírodě, civilizace ho zabíjí.

Poezie

*Cikánská romance – pravděpodobně nejslavnější z jeho děl.
*Básník v New Yorku
*Kniha básní
*Písně
*První písně
*Kniha písní

Divadelní hry

*Pláňka (Yerma)
*Dům Bernardy Albové
*Uhrančivý motýl
*Láska dona Perlimplína a vášnivost Belisina
*Mariana Pineda
*Čarokrásná ševcová
*Krvavá svatba
*Pimprlata
*Neprovdaná doňa Rosita aneb Květomluva
*Fantastická ševcová