Mann, Heinrich

posted in: Výročí | 0

 

* 27. březen 1871, Lübeck, Německo

+ 12. březen 1950, Santa Monica, Kalifornie, USA

 

Německý prozaik, dramatik a esejista.

Luiz Heinrich Mann byl bratr Thomase Manna a strýc několika významných osobností. Leonie, jediná dcera Heinricha Manna, byla provdána za českého spisovatele Ludvíka Aškenazyho. Studoval v Berlíně a Mnichově. Roku 1915 napsal pro časopis Die weißen Blätter esej, kde odsoudil válku a postavil se za demokracii (toto vedlo k roztržce mezi ním a jeho bratrem). Roku 1933 byl vyloučen z Pruské akademie umění a jeho knihy byly nacisty zakázány a ničeny, téhož roku (1933) emigroval do Francie. V roce 1935 získal československé státní občanství. Od roku 1940 žil v USA, kde i zemřel. Protože byl československý občan, byly jeho ostatky převezeny z USA do Prahy, a odtud po 10 letech do NDR. Byl velice aktivní v antinacistickém hnutí – účastnil se mnoha protinacistických akcí (kongresů, konferencí, atp.). Roku 1950 byl zvolen prezidentem Akademie umění NDR, ale do Evropy se z USA již nikdy nevrátil.

Dílo

Počátky jeho tvorby byly ovlivněny naturalismem, jeho pozdější tvorba byla ovlivněna expresionismem, ke konci života se přiklonil ke kritickému realismu.

*V zemi hojnosti – protest proti vztahu (provázanosti s politikou) společnosti k umění.
*Profesor Neřád – zfilmováno pod názvem Modrý anděl – román o maloměstském tyranovi, středoškolském profesoru Raatovi – Unratovi
*Poddaný – ostře zesměšnil maloměšťáctví, považuje ho základ přednacistické doby a následného vývoje k nacismu.
*Mládí krále Jindřicha IV.
*Zrání krále Jindřicha IV. – historická alegorie nacistického Německa.
*Lidice – protestem proti nacistickému vyvraždění Lidic (napsán bez znalosti reality, česká emigrace ho přijala nepříznivě, do češtiny dodnes nepřeložen).
*Ein Zeitalter wird besichtigt (Pohled na epochu) – vzpomínky