Martínek, Vojtěch

posted in: Výročí | 0

 

* 11. duben 1887, Brušperk, Čechy

+ 25. duben 1960, Ostrava, Československo

 

Český spisovatel, literární kritik a publicista.

Po absolvování Matičního gymnázia v Ostravě (1900-1908), vystudoval češtinu a němčinu na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1908-1913). Poté rok pobýval na univerzitě v Bonnu a od roku 1914 nastoupil jako středoškolský pedagog na Matiční gymnázium v Ostravě, kde působil až do roku 1947 (s výjimkou let 1941-1945, kdy byl na vlastní žádost penzionován). S Ostravskem byl spjat nejen rodově a pracovně, ale i literárně.
Byl dramaturgem ostravského divadla a jednatel a předseda Moravského kola spisovatelů.

Dílo

Jeho literární tvorba je velmi rozsáhlá, přesto lze říci, že byl ruralistou, navazoval na kritický realismus. Ve svých románech popisoval národní a sociální změny na Ostravsku v době industrializace.
Začínal jako básník, tato počáteční tvorba je ovlivněna J. S. Macharem.

Poezie

*Cesty – 1909
*Sešit sonetů – 1910
*Jsme synové země – 1912
V pozdějších sbírkách se jeho realismus zjemňuje a stává se melodičtější:
*Zahrada – 1917
*Tichá píseň – 1920
*Ráj srdce – 1926
*Píseň o domovoně – 1937
*Monology Jury Třanovského – 1946 (sbírka veršů vzniklých v průběhu 2. světové války, inspirovaná osudem pobělohorského exulanta Jiřího Třanovského; je výrazem válečných bolestí, úzkostí, nadějí, víry i mravních pokušení)

Próza

Jeho prozaická tvorba je významnější než básnická a je i rozsáhlejší:
*Stavy rachotí (1939) – román z prostředí rodného města Brušperku
*Černá země – trilogie, jedná se o dokumentární kroniku psanou formou románů. Pojednává o životě na Ostravsku od 90. let 19. stol. do konce první světové války. Je složena z těchto románů: Jakub Oberva – 1926
*Plameny – 1929
*Země duní – 1932
*Kamenný řád – trilogie navazující na Černou zemi, končí 40. lety. Nedosahuje kvalit Černé země. Obsahuje tyto romány:
* Kamenný řád – 1942
* Meze – 1944
* Ožehlé haluze – 1954
*Trojí cesta Blažeje Potěšila – 1942

Pro děti

*Povídka o Popelce (1926)
*Svět kouzel a divů (1927)
*Duhový pták (1929)
*Knížka pohádek o dracích, čarodějnicích a princeznách (1930)
z původních tří pohádkových souborů vycházejí další výbory, například
*Čarovné kvítí (1943)
*U jasného plamene (1946)
*Povídka o Popelce (1926)
Dále napsal literárně-historické studie o P. Bezručovi, J. S. Macharovi, F. Sokolu-Tůmovi, atp.