Maurois, André

posted in: Výročí | 0

 

* 26. červenec 1885, Elbeuf, Francie

+ 9. říjen 1967, Neuilly-sur-Seine, Francie

 

Francouzský prozaik, esejista a historik.

Pocházel z rodiny průmyslníka. Vystudoval filozofii a literaturu, poté pracoval v otcově textilní továrně. Za první světové války působil jako tlumočník a spojovací důstojník u anglického expedičního sboru. V té době se začal věnovat i literární činnosti. Zde získal materiál pro své literární prvotiny. Po válce se již věnoval hlavně literární tvorbě. Druhou světovou válku prožil v USA. Přednášel tam na amerických univerzitách. Jako spisovatel byl velmi ceněn, hodně překládal do cizích jazyků. Byl rovněž členem Francouzské akademie.

Dílo

Próza

Na základě osobního poznání Angličanů a Skotů, jejich způsobu života a anglosaského humoru napsal humoristické válečné prózy:
*Mlčení plukovníka Bramblea, 1918
*Hovory doktora O ´Gradyho, 1922
Dějištěm dalších románů je prostředí zámožného měšťanstva, jeho vazby na okolí, společenské poměry, hmotné zázemí a pod.
*Bernard Quesnay, 1926, román o normandském průmyslníkovi má autobiografické rysy z období Mauroisova předliterárního období.
*Dvě lásky Filipa Marcenata, 1929, zachycuje vývoj dvou milostných příběhů hlavního hrdiny.
*Rodiný kruh, 1932, v románu se autor soustřeďuje na problém odpovědnosti starší generace za generaci mladší
*Moralistické tendence jsou charakteristické i pro některé další romány:
*Pud štěstí, 1934
*Zaslíbená země, 1946
*Zářijové růže, 1957
a pro povídkovou tvorbu filozofického, případně utopického charakteru:
*Stroj na čtení myšlenek, 1936
Nejvíce se Maurois proslavil románovými životopisy, zaměřenými na vnitřní svět a vývoj slavných osobností. Jeho biografie se vyznačují při beletristickém zpracování vědeckou přesností a objektivitou:
*Ariel neboli Shelleyho život – 1923, biografie
*Prometheus aneb život Balzakův – 1965, próza
Z historických osobností autora zaujali Disraeli, Byron, Turgeněv, Chopin Proust, Dumasové aj.
Z žen věnoval pozornost Sandové, Browningové a paní de La Fayette.

literárních eseje

*Od Prousta k Camusovi – 1965
*Od Gida k Sartrovi – 1965

Maurois byl popularizátorem dějin různých národů – Anglie, USA, Francie a Německa.