Melville, Herman

posted in: Výročí | 0

 

* 1. srpen 1819, New York, USA

+ 28. září 1891, New York, USA

 

Americký prozaik a básník.

Pocházel po obou rodičích z patricijské rodiny. Narodil se v bohaté rodině, ale otcův obchodní úpadek a jeho smrt zanechaly jeho rodinu bez prostředků. Chlapec byl nucen doslova bojovat o přežití. Po několika letech písaření a učitelství nastoupil jako plavčík na trojstěžník, plující v roce 1837 do Anglie. V liverpoolských přístavních čtvrtích poznal horší bídu, než s jakou se setkal v USA. Rozhodl se vrátit domů, učil, ale stále toužil dál cestovat. Nakonec místo opustil a po Erijském kanálu a Velkých jezerech odplul do Chicaga. V lednu roku 1841 se Herman Melville v přístavu New Bedford stal členem posádky velrybářské lodi Acushnet a sloužil na ní 18 měsíců. Když ho loď zavezla z Atlantiku do Tichého oceánu, pobouřen surovým zacházením uprchl v tropických Marquesách na ostrov Nuku Hiva, kde byl měsíc zajatcem lidojedského kmene v údolí Taipi. Podařilo se mu uprchnout na australské velrybářské lodi a přes Tahiti a Havajské ostrovy se vrátil s americkou válečnou fregatou do Bostonu. Prožitá dobrodružství ho přivedla k spisovatelské činnosti. Po prvních spisovatelských úspěších se setkal s nepochopením právě u svých vrcholných děl a upadl v zapomenutí. Posledních dvacet let svého života pracoval jako celní dozorce v newyorském přístavu. Jako literární velikán byl objeven až po 1. světové válce.

Dílo

Romány

*Ráj kanibalů – 1846, v dalším překladu Taipí, románová prvotina Hermana Melvilla ze zážitkú z pobytu mezi kanibaly. Ty vidí a posuzuje příznivěji než např. bělochy a misionáře.
*Tulák na ostrovech – 1847, v překladu též název Omú, druhá úspěšná kniha o úniku z ostrova, vzpouře na australské velrybářské lodi, putování po ostrovech Tahiti a filozofické úvahy o přírodě a postavení člověka ve světě.
*Mardi a cesta k němu – 1849, filozofická alegorie marného hledání smyslu života i lidské existence, v níž se tichomořské ostrovy mění v utopii.
*První plavba – 1849, román vychází ze zážitků z cest přes Atlantik do Anglie.
*Bílá blůza – 1850, v románu autor odhalil brutální zacházení s námořníky a tím vyvolal na podnět veřejnosti některé reformy ve válečném loďstvu.

Další autorova tvorba počátkem 50. let 19. století nenalezla zasloužené pochopení a vedla k neúspěchům, lhostejnosti čtenářů a nakonec k úplnému zapomenutí. Teprve nové hodnocení americké literatury po 1. světové válce objevilo Hermana Melvilla jako zneuznaného génia.

Vrcholné dílo

*Bílá velryba – 1851, vrcholné Melvillovo dílo o neúspěšném honu kapitána Achaba na legedární velrybu zvanou Moby Dick, ve vodách Atlantského a Tichého oceánu. Kritika ani čtenáři toto dílo nepochopili. Filozofické podobenství destruktivních snah lidstva po ovládnutí přírody kladlo množství otázek, které se vymykaly dosavadním představám o náboženských, mravních a společenských hodnotách.

Další díla

*Pierre aneb Dvojznačnosti – 1852, román je průkopníkem moderní citové analýzy.
*Izrael Potter – 1855, román, jehož děj byl umístěn do období americké revoluce.
*Podvodník – 1857,román, který je svědectím autorovy bolestné krize. Nástupem lidí do říčního parníku a výstupem jiných z něho je alegorizován lidský život.
*Billy Budd – román vyšel dlouho po spisovatelově smrti – 1924, česky 1978. Mladý námořník je popraven za zabití lotra. Děje se to správně podle zákona, ale nesprávně podle tušení vyšší spravedlnosti.

Kratší prózy

*Písař Bartleby – 1855
*Benito Cereno – 1855
*Encantadas – 1854, cestopis
*Příběhy z náměstí – 1956, sbírka povídek

*Clarel, Báseň a pouť do Svaté země – 1876, cestopisný epos, kuriózní dílo