Mertlík, Rudolf

posted in: Výročí | 0

 

* 14. květen 1913, Praha, Rakousko-Uhersko

+ 28. červenec 1985, Praha, Československo

 

Český básník, překladatel a klasický filolog.

Jeho dětství nebylo příliš krásné – vyrůstal bez rodičů. Po absolvování měšťanské školy začal pracovat jako pomocný dělník v cementárně a tiskárně. Až později (v letech 1929 – 1937) studoval po večerech gymnázium v Hradci Králové, studium zakončil maturitou. Po ní nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se jako student věnoval latině a řečtině, jenže studia nemohl dokončit, neboť byl 17. listopadu roku 1939 deportován do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg. Až zase po válce mohl znovu žít normální život. Studium na Univerzitě Karlově dokončil v roce 1946. Poté začal vyučovat na střední škole v Praze, ale jeho snem bylo celý svůj život zasvětit antické literatuře. A to se mu také povedlo. I při své práci profesionálně překládal jednu slavnou sbírku za druhou.
Na pár let jej zastavil pouze zákaz publikování (kdy byl nucen svá díla vydávat pod propůjčenými jmény jako „Václav Dědina“, „Jiří Valeš“, „Radislav Hošek“ nebo „Olga Valešová“). Když se politický režim uklidnil, mohl profesor Mertlík v 60. letech minulého století založit Antickou knihovnu. Zde se spolu s dalšími erudovanými překladateli soustředil hlavně na díla řecké a římské antiky.

Dílo

Proslavil se především svými překlady z latiny, němčiny a netradičně také ze starověké řečtiny

Převyprávění

*Starověké báje a pověsti (1968)
*Příběhy lásky od nejstarších dob až do pozdního středověku (1968)
*Příběhy Odysseovy (1969)
*Polykratův prsten (1986)

Překlady z latiny

*Publius Ovidius Naso: Listy milostné (1943)
*Publius Ovidius Naso: Žalozpěvy (1943)
*Propertius: Elegie (1945)
*Tibullus: Láska a mír (1946)
*Sebrání písní potulného cechu studentského (1948)
*Písně žáků darebáků (1948) – 1. díl
*Písně žáků darebáků (1951) – 2. díl
*Kronika Zbraslavská (1952)
*Dopisy tmářů (1953) – bibliofilie
*Ďábel a papež (1953) – středověké latinské satiry
*Římská lyrika (1957)
*Catullus, Tibullus, Propertius: Triumvirové lásky (1964)
*Antické novely (1965)
*Publius Ovidius Naso: Umění milovati (1965)
*Publius Ovidius Naso: Písně lásky a žalu (1965)
*Publius Ovidius Naso: Listy z Pontu (1966)
*Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznivosti (1966)
*Catullus, Tibullus, Propertius: Pěvci lásky (1973)
*Publius Ovidius Naso: Proměny (1974)
*Claudianus: Únos Proserpiny (1975)
*Lucanus: Farsalské pole (1976)
*Svět ezopských bajek (1976)
*Písně pastvin a lesů (1977)
*Zbav mě mé tesknosti (1983) – výbor z české a latinské světové tvorby středověku a renesance
*Erasmus Rotterdamský: Živá tvář Erasma Rotterdamského (1985)
*Karel IV. Vlastní životopis (1985) – bibliofilie
*Sestra Múza. Světská poezie latinského středověku (1990)

Překlady z němčiny

*Hans Sachs: Masopustní hry a šprýmy (1957)
*Dobrodružství paní Anežky. Výbor z německých prozaických švanků (1966)
*Sebastian Brant: Loď bláznů (1973)

Překlady ze starověké řečtiny

*Poslední růže (1964) – výbor ze staré řecké lyriky
*Antické novely (1965)
*Charitón: O věrné lásce Chairea a Kallirhoy (1967)
*Plutarchos: Životopisy slavných Řeků a Římanů 1, 2 (1967)
*Homér: Odysseova dobrodružství (1968)
*Čtení z antiky (1969) – rozhlasový cyklus četby ze starověkých myslitelů
*Antické tragédie (1970) – obsahuje Euripidovy hry jako Hippolytos, Ifigenie u Taurů, Helena…
*Verše na rozloučenou (1974)
*Z myšlenek Theognidových (1974)
*Svět ezopských bajek (1976)
*Písně pastvin a lesů (1977)
*Homér: Ilias (1980)
*Nejstarší řecká lyrika (1981)
*Apollon a Múzy (1982)
*Obrázky z řeckého života (1983)
*Homér: Odysseia (1984)
*Niketas Eugenianos: O lásce Drosilly a Charikla (1987)
*Dobrodružství lásky. Řecký román (2001)