Michna z Otradovic, Adam

posted in: Výročí | 0

 

* 30. červen 1600, Jindřichův Hradec, Čechy

+ 16. říjen 1676, Jindřichův Hradec, Čechy

 

Český básník, skladatel a varhaník.

Pocházel ze starobylého, ale málo významného šlechtického rodu. Vystudoval na jezuitské koleji v Jindřichově Hradci a ani potom město neopustil, přestože měl styky s dalšími městy, např. s Brnem, Prahou, Olomoucí aj. Živil se jako varhaník a učitel hudby a zpěvu, kromě toho byl majitelem výnosného vinného šenku. K jeho hmotnému zajištění přispěl i sňatek s bohatou měšťanskou dcerou Zuzanou Cimmermannovou, s níž prožil dlouhé a spokojené manželství. Po její smrti se v pokročilém věku ještě oženil s Terezií Kateřinou Eppinauerovou, která se postarala o něho i šenk.

Dílo

Poklidný a celkem spokojený život se odrážel i v hudební a literární tvorbě. Z jeho děl se zachovaly dodnes tři soubory. První dva jsou soubory duchovních písní, třetí lze popsat jako mysticko – erotickou lyriku.
*Česká mariánská muzika – 1647, soubor písní oslavujících Pannu Marii
*Svatoroční muzika – 1661, je chválou svatých.
Michna v těchto souborech opěvuje Matku Boží, Boha a světce obrazy jako vystřiženými z lidových písní. V jeho textech se objevují každodenní skutečnosti, např. květiny, ptáci, háje a lesy aj.
Některé jeho písně byly tak líbezné, že byly opisovány, přejímány do různých kancionálů, až nakonec zlidověly:
*Chtíc, aby spal – vánoční píseň
Michnovou oblíbenou metodou jsou kontrasty. V křesťanských básních používá obrazy z antiky, rád popisuje světské detaily vzhledu a nechává svaté osoby vychvalovat sebe samé.
Užívá i řadu módních slov, přejatých z cizích jazyků.
*Loutna česká – asi 1653. Soubor milostných a tanečních písní, v němž autor postupně zachycuje celý proces jež vede ke ke svatbě. Výběr partnerky, namlouvání, svatební přípravy a sňatek. Takovým básním se říkalo mysticko – erotické, protože jejich autor v nich vyjadřoval lásku k Bohu, pociťovanou až s fyzickou intenzitou.