Miller, Henry

posted in: Výročí | 0

 

*26. prosinec 1891, New York, USA

+7. červenec 1980, Los Angeles, Kalifornia, USA

 

Americký spisovatel, je považován za představitele surrealismu.

Henry Miller se narodil 26. prosince 1891 v New Yorku – Yorksvillu. V prvním roce jeho života se s rodinou přestěhovali do Brooklynu, kde strávil celé své dětství. Poté, co v roce 1909 ukončil střední školu, pokračoval v dalších studiích pouhé dva měsíce, kdy se vzbouřil proti vzdělávacím metodám, školu opustil a od té doby se živil různými pracemi od řidiče taxi až po knihovníka. Jeho první z pěti žen byla Beatrice Sylvas Wickens, se kterou měl první dítě. Aby zabezpečil rodinu začal Miller pracovat pro telegrafní společnost, kde se na popud jeho nadřízeného poprvé dostal k psaní knih. Jeho první dílo bylo naprosté fiasko, jak říkal sám Miller, ale to ho přimělo, že se o literaturu začal zajímat do hloubky.V roce 1928 odcestoval do Francie se svou druhou ženou June Edith Smith Mansfieldovou, kterou opustil po dvou letech.V polovině třicátých let byl ve Francií vydán Obratník Raka, ve kterém chronologicky popisuje svůj život.Spolu s Obratníkem Kozoroha je považován za jeho nejlepší dílo.Poté co se tyto knihy dostaly do Ameriky, rozpoutala cenzura bouři, která trvala 30 let. Millerovy knihy se brzy staly populární a tím pádem i „ trhákem“ na pultech.To Miller ale vůbec netušil, protože v té době pobýval v Paříži v kruhu svých přátel jako byli Alfred Perles (jejich dlouholeté přátelství popisuje v knize Tiché dny v Clichy, která byla později i zfilmována), nebo Michael Fraenkel, se kterým spoluvytvořil knihu Hamlet. Hamlet pojednává o dvou lidech, kteří si dopisují na nespočet různých témat, které začaly na téma Shakespearova Hamleta, a nemohou svou korespondenci ukončit dříve, dokud nebude mít tisíc stránek. Millerův poslední dopis obsahoval přes sto stran a Miller mu dal formu podobnou monologu, kde vypráví o počasí, myšlenkách, knihách a nedávných zážitcích, které jsou všechny navzájem propojeny. V roce 1939 opustil Paříž a odjel na pozvání přítele do Řecka. Poté odcestoval zpět do USA, kde napsal knihu Klimatizovaná noční můra ( Air-Conditioned nightmare). V době kdy cestoval skrz USA se usadil v Big Sur, roku 1944. Na Big Sur narazil v době, kdy už byl populární natolik, že se stal obětí své slávy, což ho dovedlo k tomu, že Big Sur v roce 1963 opustil. Své zážitky též popisuje v knize Big Sur a pomeranče Hieronyma Bosche. V době, kdy žil v Big Sur, se dvakrát oženil. Jeho ženou se stala Janina Martha Lepska, kterou si vzal roku 1944 a se kterou měl dvě děti. V roce 1953 ji následovala Eve McClure. Po roce 1960 Miller odcestoval se svou pátou ženou na rok do Evropy. Po návratu zpět do Spojených států odešel do důchodu a usadil se v Pacific Palisades v jižní Kalifornií. Tam zanechal denního psaní, zato se začal věnovat malování obrazů. Stále ještě psal pro časopisy a noviny, ale už pouze příležitostně. Zbytek svého života prožil mezi svými přáteli, postkytujíc interview pro různé časopisy nebo literární organizace. Zemřel dne 7. července roku 1980.

Dílo

Ve svých dílech odmítal americký způsob života, snažil se popsat smyslové prožitky. To vedlo k názoru, že jeho díla jsou nemravná, vulgární, urážlivá a kazící výchovu mládeže a proto zhruba do roku 1956 nesměly v USA vycházet, v tomto období vycházela ve Francii v Paříži. Svým volným přístupem k sexu ovlivnil hnutí hippies.
Většina kritiků se shoduje v názoru, že v některých dílech svoji snahu odtabuizovat se dovedl až k pornografii
*Obratník raka – 1934, Paříž. V USA vydáno až v r. 1961
*Obratník kozoroha – 1939, Paříž. V USA vydáno až v r. 1961
*Růžové ukřižování – trilogie
-Plexus – 1949 Paříž, 1963 New York
-Nexus – 1953 Paříž, 1965 New York
-Sexus
*Tiché dny v Clichy – 1956 Paříž, 1987 New York
*Hamlet
*Kolos z Maroussi
*Úsměv pod provazovým žebříkem
*Big Sur a pomeranče Hieronyma Bosche
*Sunday after the War
*Kniha přátel
*Pod střechami Paříže
*Klimatizovaná noční můra

Dílo v AJ

*Tropic of Cancer, Paris: Obelisk Press, 1934.
*What Are You Going to Do about Alf?, Paris: Printed at author’s expense, 1935.
*Aller Retour New York, Paris: Obelisk Press, 1935.
*Black Spring, Paris: Obelisk Press, 1936. ISBN 0-8021-3182-4
*Max and the White Phagocytes, Paris: Obelisk Press, 1938.
*Tropic of Capricorn, Paris: Obelisk Press, 1939. ISBN 0-8021-5182-5
*Henry Miller’s Hamlet Letters, Vol. I, with Michael Fraenkel, Santurce, Puerto Rico: *Carrefour, 1939. ISBN 0-8095-4058-4
*Vol. II, with Michael Fraenkel, New York: Carrefour, 1941.
*Vol. I complete New York: Carrefour, 1943.
*The Cosmological Eye, New York: New Directions, 1939. ISBN 0-8112-0110-4
*The World of Sex, Chicago: Ben Abramson, Argus Book Shop, 1940.
*The Colossus of Maroussi, San Francisco: Colt Press, 1941. ISBN 0-8112-0109-0
**The Wisdom of the Heart, New York: New Directions, 1941. ISBN 0-8112-0116-3
*Sunday after the War, New York: New Directions, 1944.
*Semblance of a Devoted Past, Berkeley, Calif.: Bern Porter, 1944.
*The Plight of the Creative Artist in the United States of America, Houlton, Me.: Bern Porter, 1944.
*Echolalia, Berkeley, Calif.: Bern Porter, 1945.
*Henry Miller Miscellanea, San Mateo, Calif.: Bern Porter, 1945.
*Why Abstract?, with Hilaire Hiller and William Saroyan, New York: New Directions, 1945. ISBN 0-8383-1837-1
The Air-Conditioned Nightmare, New York: New Directions, 1945. ISBN 0-8112-0106-6
*Maurizius Forever, San Francisco: Colt Press, 1946.
*Remember to Remember, New York: New Directions, 1947. ISBN 0-8112-0321-2
*Into the Night Life, privately published 1947
*The Smile at the Foot of the Ladder, New York: Duell, Sloan and Pearce, 1948.
*Sexus (Book One of The Rosy Crucifixion), Paris: Obelisk Press, 1949. ISBN 0-87529-173-2
The Waters Reglitterized, San Jose, Calif.: John Kidis, 1950. ISBN 0-912264-71-3
*The Books in My Life, New York: New Directions, 1952. ISBN 0-8112-0108-2
*Plexus (Book Two of The Rosy Crucifixion), Paris: Olympia Press, 1953. ISBN 0-8021-5179-5
*Quiet Days in Clichy, Paris: Olympia Press, 1956. ISBN 0-8021-3016-X
*The Time of the Assassins: A Study of Rimbaud, New York: New Directions, 1956. ISBN 0-8112-0115-5
*Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch, New York: New Directions, 1957. ISBN 0-8112-0107-4
*The Red Notebook, Highlands, N.C.: Jonathan Williams, 1958.
Reunion in Barcelona, Northwood, England: Scorpion Press, 1959.
*Nexus (Book Three of The Rosy Crucifixion), Paris: Obelisk Press, 1960. ISBN 0-8021-5178-7
*To Paint Is to Love Again, Alhambra, Calif.: Cambria Books, 1960.
*Watercolors, Drawings, and His Essay „The Angel Is My Watermark,“ Abrams, 1962.
*Stand Still Like the Hummingbird, New York: New Directions, 1962. ISBN 0-8112-0322-0
*Just Wild about Harry, New York: New Directions, 1963. ISBN 0-8112-0724-2
*Greece (with drawings by Anne Poor), New York: Viking Press, 1964.
*Opus Pistorum, New York: Grove Press, 1983. ISBN 0-394-53374-7
*Insomnia or The Devil at Large, New York: Doubleday and Company, 1974. ISBN 0-385-9037-4

Filmy

Miller was portrayed by Fred Ward in the 1990 movie Henry & June, and by Rip Torn in the 1970 film adaptation of Tropic of Cancer. In the 1970 low budget adaptation of Quiet Days in Clichy, the Miller-based character of ‚Carl‘ was played by Wayne Rodda. A subsequent adaptation in 1990 saw Andrew McCarthy play the Miller role as „Henry Miller“ himself.