Mistralová, Gabriela

posted in: Výročí | 0

 

* 7. duben 1889, Vicuña, Chile

+ 10. leden 1957, New York, USA

 

Chilská básnířka.

Vlastním jménem Lucia Godoy Alcayaga. Své dětství prožila v pouštní krajině na severu Chile v chudé vesnici v Andách. Vzdělání získala samostudiem, od šestnácti let již učila na venkovských školách, později na školách středních. Vlastní pílí se propracovala až k dráze vysokoškolské učitelky a diplomatky. Často pobývala v cizině, např. Evropě, Brazilii a USA, cestovala po Latinské Americe a přednášela. Byla uznávanou autorirou v oblasti pedagogiky. Velký úspěch měla její tvorba pro děti. V roce 1945 jí byla udělena Nobelova cena.

Dílo

Básnické dílo není příliš rozsáhlé. Básně vycházely nejdříve časopisecky a teprve jejich nadšené přijetí profesory a studenty v USA mělo vliv na to, že byly souborně vydány.
*Sonety smrti – 1914, vycházely nejdříve časopisecky
*Bezútěšnost – 1922, přepracované vydání 1954. Autorčina první sbírka lyrických básní a próz, která je považována za nejvýznamnější. Zahrnuje tvorbu z let 1910 – 22 a je autobiograficky motivována nejzávažnějšími událostmi jejího mládí. Nejvíce je zde zastoupena milostná lyrika – pocity neopětované a nenaplněné lásky, dále lyrika přírodní a náboženská spolu s verši a prózou o dětech a pro děti.
*Něha – 1924, sbírka je určena především dětem
*Pastva – 1938, ve sbírce se autorka vrací ke kořenům kultury na kontinentě, vyjadřuje lásku k lidem, přírodě a vědomí kosmické jednoty života.