Moliére

posted in: Výročí | 0

 

* 15. leden 1622, Paříž, Francie

+ 17. únor 1673, Paříž, Francie

 

Francouzský spisovatel.

Vlastním jménem Jaen-Baptiste Poquelin. Od svých mladých let působil u kočovných společností jako herec a režisér. Zabýval se také psaním frašek a komedií. Poté získal místo ředitele královského divadla v Paříži. Stále vedl válku s církví a s královským dvorem.
Před představením své poslední hry Zdravý nemocný Molière řekl: „Dnes se mi bude špatně hrát“. Chvěl se po celém těle, hlava mu hořela, ale ruce měl studené. Ale rozhodně odmítl návrh kolegů, aby se představení zrušilo. Nechtěl zklamat početné publikum. Ve vysoké horečce sváděl zoufalý boj s přívaly kašle s krvavými hleny, které překrýval smíchem, aby vše vypadalo tak jako ve scénáři. Když hra skončila, diváci (mezi nimi byl i Ludvík XIV.) začali nadšeně tleskat. Nikdo však neměl tušení, že Molière svedl poslední boj o svůj život. Jakmile zmizel z jeviště, spadl na zem. Začal silně kašlat a na rtech se mu objevily krvavé sraženiny. Jeho kolegové nevěděli, jak Molièrovi pomoci, a odvezli ho domů. Pak ale dostal další záchvat chrlení a v deset hodin večer zemřel.

Dílo

V jeho hrách se promítala soudobá mravní problematika, od postavení žen ve společnosti i v rodině, lakoty, náboženského pokrytectví až po úlisnost a snahu měšťanstva napodobovat šlechtu. Postavy jeho děl mají výrazné charakterové rysy.
*Tartuffe, (1664 – 69) – komedie, která byla nejodvážnějším Molierovým dílem, poukazuje na pokrytectví a chvástání. Tartuffe ovládá Organa a manipuluje s jeho rodinou. Orgon mu bezmezně věří. Tartuffe usiluje o jeho ženu, i když se má oženit s jeho dcerou. Členové rodiny se tomu snaží zabránit, ale marně. Orgon je tak zaslepen falešným přátelstvím Tartuffeho, že na něj přepíše svůj majetek. Teprve zásah krále dokáže zabránit krachu rodiny.
*Lakomec, (1668) – komedie. Námět k ní čerpal z Plantovy Komedie o hrnci. Lichvář Harpagon je ochotný za peníze obětovat cokoli. Ztratí svou pokladnici a je z toho zdrcený. Je to pro něj životní tragedie. Zešílí a nenávidí celý svět.

Komedie namířené proti předsudkům a zlosynům, hlásající zdravý rozum a lidovou morálku. Postavy těchto komedií jsou velmi opravdové, s charaktery lidí, žijících v nejrůznějších dobách i společenských vrstvách:
*Škola žen, (1662)
*Misantrop, (1666)
*Měšťák šlechticem, (1670)
*Šibalství Scapinova, (1671)
*Zdravý nemocný, (1673)