Montherlant, Henry de

posted in: Výročí | 0

 

* 21. duben 1896, Paříž, Francie

+ 21. září 1972, Paříž, Francie

Francouzský romanopisec, dramatik, esejista a básník.

Narodil se ve starobylé šlechtické rodině. Za první světové války byl těžce raněn, v roce 1940 byl válečným zpravodajem. S oblibou rád cestoval a sportoval.
Ve 30. letech překvapil své okolí, když se vyjadřoval pochvalně o německé síle ve službách „nového pořádku“. Za tyto proněmecké postoje byl po osvobození ostře kritizován.
Stylem a snahou o psychologickou motivaci je jeho tvorba poplatná klasické estetice. Dospěl k osobité moudrosti skeptika, který přijímá svůj úděl, ale odmítá se angažovat, protože se svět nedá změnit. Svá dramata a romány rozlišuje podle inspirace na „křesťanské“ (např. Velmistr řádu nebo Ranní střídání) a „světské“ (Malá infantka kastilská nebo Dívky).

Dílo

*La Reléve du matin (Ranní střídání, 1920) – v próze se obraz světa mládí opírá o ideál kamarádství a hrdinné vůle k činu.
*Le Songe (Sen, 1922)
*Les Olympiques (Ráj ve stínu mečů, 1924)
*Les Bestiaires (Zápasníci s býky, 1926)
*Aux Fontaines du désir –(U zřídel touhy, 1927) -esej
*La Petite Infante de Castille – 1929 (Malá infantka kastilská), román
*Les Jeunes Filles (Dívky, 1936 – 39) – románová tetralogie, cynický hrdina v ní odmítá lásku a pokušení. Autorův znevažující postoj k ženám v této souvislosti kritizovala S. de Beauvoir.
*Service inutile (Marná služba, 1935) – esej, autor v ní zjišťuje, že duch člověka nabádá ke službě, ale rozum mu říká, že je zbytečná.
*Un assassin est mon maitre (Vrah je mým učitelem, 1971) – esej, Montherlant v ní vyslovil soucit se slabými a politování nad nedostatkem milosrdenství mezi lidmi.
*La Reine morte (Mrtvá královna, 1942) – patetické historické drama, které mělo na divadelní scéně velký úspěch
*La Ville dont le prince est un enfant (Město, jehož knížetem je dítě, 1951) – Hra vyvolala velký rozruch, protože do ní autor transponoval vlastní homosexuální orientaci
*Les Célibataires (Staří mládenci, 1934)
*Pitié pour les femmes (Slitování pro ženy, 1936)
*Les Lépreuses (Malomocné, 1939)
*L´Histoire d´amour de la Rose de Sable (Milostná historie písečné růže, 1954)
*Le Chaos et la Nuit (Chaos a noc, 1963)
*La Rose de sable (Písečná růže, 1968)
*Les Garcons (Chlapci, 1968)
*Fils de personne (Syn nikoho, 1943)
*Le Maitre de Santiago (Velmistr řádu ze Santiaga, 1945)
*Malatesta (1946)
*Demain il fera jour (Zítra je také den, 1949)
*Port – Royal (1954)
*Notes sur mon théátre (Glosy k mým hrám, 1950)
*Carnets (1930 – 44) 3 sv., autobiografické deníky.
*La marée du soir (Večerní odliv, 1972)