Morávek, Jan

posted in: Výročí | 0

 

* 1. květen 1888 Kamenný Přívoz u Jílového, Rakousko-Uhersko

+ 14. duben 1958, Praha, Československo

 

Český novinář, dramatik a prozaik.

Narodil se v rodině hostinského a řezníka. Po absolvování měšťanské školy studoval na vyšší průmyslové škole v Praze. Protože ho však více přitahovala literatura a herectví, po smrti svého otce zběhl k divadlu.
V dalších letech vykonával vojenskou prezenční službu a bojoval v první světové válce. Po válce se vrátil k herectví. Složil zkoušky do Vinohradského divadla, ale nakonec nastoupil do Hašlerova divadélka Lucerna.
V roce 1919 se stal redaktorem týdeníku Obrana venkova a Kalendáře republiky, postupně působil v nakladatelství Melantrich, redigoval Pražský ilustrovaný zpravodaj. Na stránkách tohoto zpravodaje otiskoval příspěvky význačných spisovatelů a vědců, reprodukce děl známých malířů a fotografů. Rovněž zde uveřejňoval své beletristické práce a reportáže. V ostatním tisku Melantrichu publikoval fejetony, povídky, novely i romány na pokračování.
Od roku 1941 se Jan Morávek věnoval pouze spisovatelské činnosti.
Začátky literární tvorby Jana Morávka jsou spojeny s humoristickým časopisem Kopřivy a nedělní přílohou Národní politiky. Otiskoval v nich epické verše a drobné prózy s hrdiny různých společenských vrstev. Pro tuto etapu jeho tvorby je příznačná lehkovážnost, schematismus i sentimentalita.
Morávkova díla z 30. – 50. let tvoří pouze próza, hlavně romány. Vyznačují se přesvědčivou kresbou postav a prostředí, epickou sevřeností a mj. jadrným jazykem a stylem. Často obsahují autobiografické prvky. Autor v nich vyzvedává jistoty rodiny a rodné země.

Dílo

*Matka (1918) – básnická sbírka
*Nový Cyrano a jiné povídky o lásce (1916) – prozaický soubor
*Historie psí a kočičí a jen trochu lidská (1920) – prozaický soubor, dva svazky
*Boj o nebe (1922) – román
*Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše (1923) – verše k obrázkům Josefa Lady
*Sražený orel (1923)
*Fanynka z údolí (1929)
*Král Podskalí (1929)
*Růženka z kantýny (1929)
*Špatný voják (1930) – autobiografický román, ve kterém autor zdařile evokuje boje na srbské frontě včetně bitvy na Drině.
*Ohnivá lázeň (1931) – první světová válka hraje důležitou roli i v tomto románu
*Plavci na Sázavě (1932) – román vypovídá o zašlé slávě sázavských vorařů
*Divočina (1933) – o půtkách někdejších myslivců a pytláků
*Skalní plemeno (1934) – obraz tvrdého života kameníků a jejich sociálních zápasů
*Byl na Sázavě přívoz (1935) – baladický román opět z Posázaví. Vypráví o lásce vojáka k venkovské krásce a dalších tragických osudech tohoto hrdiny.
*Dědičný hřích (1936) – řeší otázku demoralizujícího vlivu města na život na vesnici.
*Srdce na zámek (1937) – román byl později zdramatizován pod názvem Domov náš – 1947.
*Jediná cesta (1938) – tímto románem reaguje autor na ohrožení národní existence.
*Ztracený člověk (1940) – román z hereckého prostředí
*Opuštěná řeka (1941) – o vymírání sázavských vorařských rodů ve 30. letech
*Chléb odříkaný (1944) – román je příběhem pozdního milostného vzplanutí mlynáře k ženě, z níž se nakonec stane vražednice.
*Mamánek (1939) – idylický venkovský román
*Rybářova žena (1941) – konvenční román o polabských rybářích
*Prázdná kolébka (1944) – drama
*Lidé z trhu (1946) – román o drůbežářích a řeznících ve staré Praze
*Blázen z Lorety (1946)
*Ráj u vody (1947)
*Zpáteční voda (1947)
*Veselá ves (1948)
*Plavecký mariáš (1951) – prozaický soubor
*Lidé od vody (1955) – svazek dvaceti povídek, fejetonů a črt
*U nás na Sázavě (1957) – vzpomínková knížka
*Děda zdravíčko (1958) – povídka z pražského předměstí