Mrštík, Alois

posted in: Výročí | 0

 

* 14. říjen 1861, Jimramov, Čechy

+ 24. únor 1925, Brno, Československo

 

Český spisovatel.

Vystudoval v Brně reálku a učitelský ústav. Učitelskou praxi zahájil na Slovensku, brzy se však vrátil na Moravu, kde působil jako podučitel. Učil v Lískovci, Rakvicích, Hrušovanech, Těšanech a od roku 1889 byl správcem jednotřídky v Divákách.
V roce 1901 se zde oženil s Marií Bezděkovou z Kobylí a bratr Vilém zde koupil domek. Alois zemřel ve věku 64 let na následky tyfové epidemie, která v Divákách vypukla v důsledku používání kontaminované vody z obecní studny.
Jeho literární prvotinou byla sbírka črt a povídek Dobré duše z roku 1893. Vrchol jeho díla představuje drama Maryša, vzniklé ve spolupráci s bratrem Vilémem. Její námět si Alois přivezl z Těšan a původně zamýšlel zpracovat ho jako román, ale Vilém jej přesvědčil o dramatu. Bratrská spolupráce se osvědčila, a tak společnými silami vznikla i knížka Bavlnkovy ženy a jiné povídky z roku 1897. Z dlouhodobého pobytu v Divákách na pomezí Slovácka a Hané čerpá Aloisovo největší devítisvazkové dílo Rok na vsi – Kronika moravské dědiny. Desetiletá práce byla završena opět bratrskou spoluprácí, když se na konečném znění znovu podílel i bratr Vilém. Vzhledem k rozsahu látky autor opustil tradiční románovou kompozici a pomocí vypravěče učitele jde o volný tok vyprávění v kronikářské posloupnosti.

Dílo

*Dobré duše, 1893 – povídky
*Bavlnkovy ženy a jiné povídky, 1897 – napsal společně s bratrem Vilémem. V tomto díle je posílen prvek přírodních dojmů.
*Hore Váhom, 1919
*Nit stříbrná, 1926
*Rok na vsi, 1903–1904 – rozsáhlá devítidílná románová kronika. U tohoto díla, navazujícího na tradice venkovské prózy, je autorský podíl Aloise Mrštíka převažující. Na rozdíl od jiných venkovských kronik, vše proběhne v jednom roce. Obraz venkovského života na rozhraní Slovácka a Hané je kompozičně začleněn do cyklu čtyř ročních dob zemědělského a církevního roku. Zachycuje individuální osudy, výjevy z všedních i svátečních dnů, tradice, zaznamenává i negativní jevy, např. alkoholismus, závist a sobectví.
*Maryša, 1894 – tato hra patří k vrcholům českého realistického dramatu. Děj se odehrává na slovácké vesnici. Mladá dívka – Maryša je z finančních důvodů nucena provdat se za vdovce Vávru, který má z předchozího manželství tři děti. Nové manželství není šťastné a končí tragicky – Maryša Vávru otráví jedem nasypaným do kávy.