Nováková, Teréza

posted in: Výročí | 0

 

* 31. července. 1853 Praha

+ 13. listopadu 1912 Praha

 

Spisovatelka

Pocházela z poloněmecké rodiny. Otec byl Čech, matka Němka, která pocházela ze zámožné německo-židovské rodiny. K češství vedl Terézu Novákovou otec.

Navštěvovala dívčí školu S. Amerlingové, později Náprstkův Americký klub českých dam, kam ji uvedla Karolína Světlá. Důkladná znalost cizích jazyků jí umožnila číst německé a anglické autory v originále a poznat tak světovou literaturu.

Při studiu se seznámila se Svatoplukem Čechem a se svým budoucím manželem, gymnaziálním profesorem Janem Novákem. Po svatbě (1876) se přestěhovala z Prahy do Litomyšle, kde studovala lidové zvyky. Zabývala se prací v ženských spolcích a bojem za rovnoprávnost žen (jeden takový spolek založila – účelem bylo vzdělání žen). Byla též sběratelkou krojů, výšivek a keramiky.

V Litomyšli pracovala osvětově a zajímala se o národopisné studium východočeského lidu. Po dvaceti letech se rodina vrátila do Prahy. Horlivě pracovala i v ženském hnutí, založila a redigovala časopis Ženský svět. Usilovala o rovnoprávnost žen, volební právo a právo na vzdělání.

Po manželově smrti žila Nováková v Proseči u Skutče, kde napsala svá vrcholná literární díla. Zemřela v Praze u svého syna Arne Nováka.

Dílo:

* Z naší národní společnosti – 1887
* Z měst i ze samot – 1890
* Kresby a črty – 1891
* Tři ženské podobizny – 1897
* Úlomky žuly – 1902
* Výkřiky a vzdechy – 1911
* Dva obrazy staropražské – 1921
* Maloměstský román – 1890, první román, fiktivní příběh dcery Karla Havlíčka Borovského Zdeňky.
* Jan Jílek – 1904, hrdinou románu je českobratrský emigrant, který se vrací domů, aby posiloval své bližní ve víře. Zůstává věren svému přesvědčení i přes věznění a velké útrapy.
* Jiří Šmatlán – 1906, hledač pravdy, který lepší a spravedlivější svět nikde nenachází
* Drašar – 1914, životní příběh kněze Josefa Justina Václava Michla, obrozeneckého literáta
* Na Librově gruntě – 1907, život na východočeské vesnici kolem roku 1848
* Děti čistého živého – 1909, skupina tzv. abrahamitů chce uskutečnit říši pokoje a ducha už zde na zemi
* Karolina Světlá, její život a spisy – 1890
* Slavín žen českých – 1894
* Ze ženského hnutí – 1912