Opasek, Jan Anastáz

posted in: Výročí | 0

 

* 20. duben 1913, Vídeň, Rakousko-Uhersko

+ 24. srpen 1999, Klášter Rohr, Bavorsko, Německo

 

Římskokatolický kněz, básník, teolog, arciopat břevnovského kláštera.

Známý též jako Opat chuligán. Studoval teologii v Praze a Římě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1938, v roce 1939 se stal konventuálním převorem břevnovského kláštera. V roce 1947 se stal opatem břevnovského kláštera. V září 1949 byl zatčen a na počátku prosince následujícího roku ve vykonstruovaném monstrprocesu odsouzen na doživotí (amnestován v roce 1960). V roce 1968 odešel do Rakouska a posléze SRN, kde žil až do roku 1990, kdy se vrátil do břevnovského kláštera a znovu se ujal úřadu opata. V roce 1991 mu byl udělen Řád TGM. Po druhé světové válce byl vyznamenán řádem za zásluhy v boji proti nacismu.
Byl jedním z hlavních organizátorů křesťanského laického sdružení Opus bonum. Při povýšení břevnovského opatství na arciopatství v roce 1993 jej papež Jan Pavel II. jmenoval prvním břevnovským arciopatem. Zemřel při návštěvě sesterského benediktinského kláštera v bavorském Rohru, místě svého exilového pobytu. Jeho tělo bylo posmrtně převezeno do vlasti, je pochován na břevnovském hřbitově U Sv. Markéty v Praze.

Dílo

Básnické sbírky

*Obrazy
*Podvečerní hudba
*Vyprahlá krajina
*Katakomben des Heute
*Erfahrungen
*Život upřen do Středu