Orten, Jiří

posted in: Výročí | 0

 

* 30. srpen 1919, Kutná Hora, Československo

+ 1. září 1941 Praha, Protektorát Čechy a Morava

 

Český básník.

Jiří Orten, vlastním jménem Jiří Ohrenstein, byl básníkem existencionálního zaměření, autorem snových próz, knižních dramat a literárně zaměřených deníků.
Narodil se v Kutné Hoře jako druhý syn manželů Eduarda a Berty Ohrensteinových. Jeho rodiče vlastnili malý obchod se střižním a galanterním zbožím. V letech 1929-1936 navštěvoval místní reálku. Po neúspěšném pokusu o přijetí na konzervatoř odešel do Prahy, aby studoval jazykovou školu, poté na dramatické konzervatoři. Zároveň pracoval jako archivář karlínské firmy Crediton.
Z konzervatoře byl v roce 1940 z rasových důvodů vyloučen. V Praze se účastnil kulturního života, spolupracoval jako literární a divadelní recenzent s časopisy Panoráma a Rozhledy.
Jiří Orten se věnoval i divadlu nejen jako recitátor a herec, ale i jako autor dramatizací děl F.Jammese, G. Apollinaira aj. Navázal literární kontakty např. s Františkem Halasem, Vilémem Závadou aj.
V době protektorátu vydával Jiří Orten své knihy pod krycími jmény Karel Jílek nebo Jiří Jakub. Musel se často stěhovat, byl napadán ve fašistickém tisku.
Jiří Orten zemřel v Praze po sražení německou sanitou.

Dílo

Ortenovo dílo se stalo inspirací autorům, se k jeho odkazu přihlásili názvem sborníku a básnické skupiny Ohnice. Ortenovu tvorbu představují básnické sbírky a deníkové knihy.

Básnické sbírky

*Čítanka jaro – 1939, obsahuje verše naplněné touhou po bezprostředním dětském vnímání světa, po bezpečí s matkou i v matce.
Ideál harmonické jednoty člověka a věcí je rozbit pocity zmaru a absurdity lidské existence. Básně jsou často postaveny na kontrastu např. láska a zrada, válka a naděje aj.
*Cesta k mrazu – 1940
*Ohnice – 1941
*Scestí – vyšlo posmrtně 1947
*Jeremiášův pláč – 1941, litanická skladba, v níž autor oslovuje Boha nepřítomného a odvráceného od lidského utrpení.
*Elegie – 1946, vyšlo posmrtně. Sbírku tvoří devět básní, z nichž přes všechnu hrůzu, kterou básník zažil, proniká víra v hodnotu lidského ducha.
Deníkové záznamy:
Tyto záznamy si Orten vedl v letech 1938 – 41 a obsahují nejen záznamy denních událostí, snů i úvah, ale také všechny básně s přesnou dotací vzniku a výpisky z četby.
Deníky byly v úplnosti vydány až v letech 1992 – 94:
*Modrá kniha
*Žíhaná kniha
*Červená kniha
*Eta,Eta, žlutí ptáci – výbor otenových próz byl vydán posmrtně 1966, obsahuje imaginativní texty inspirované snem.