Otčenášek, Jan

posted in: Výročí | 0

 

* 19. listopadu 1924, Praha

+ 24. února 1979, Praha

 

Český spisovatel, divadelní filmový a seriálový scénárista.

Prozaik a autor novely a románů z doby okupace a února 1948, filmový a televizní scénárista, autor rozhlasových her, jeden z výrazných tvůrců poválečné socialistické prózy.

Na obchodní akademii maturoval v roce 1943. V roce 1944 byl totálně nasazen do továrny na letecké motory v Čakovicích. Koncem války se zapojil do ilegálního hnutí mládeže ve skupině Předvoj.
Po skončení války necelý rok studoval estetiku u J. Mukařovské na pražské filozofické fakultě. V letech 1947 – 1952 pracoval jako účetní ve spolku pro chemickou a hutní výrobu. Od roku 1952 působil ve Svazu československých spisovatelů (1956 – 60 jako tajemník), od roku 1960 pracoval jako spisovatel z povolání. Toto povolání si udržoval až do roku 1973 kdy začal pracovat jako dramaturg filmového studia Barrandov.
Publikoval v Literárních novinách, Hostu do domu, Květech, Plamenu, Rudém právu aj. Je autorem řady filmových a televizních scénářů (např. Byl jednou jeden dům).
Debutoval budovatelským románem Plným krokem (o boji dělnického kolektivu za splnění dvouletky). Osvědčil se v něm hned napoprvé smysl pro konkrétnost uměleckého obrazu a pro živě cítěnou a napsanou postavu. Román se tak zařazuje k nejlepším prózám budovatelského žánru. Otčenášek významně zasáhl do rozvoje poválečné prózy románem Občan Brych (1955 – zfilmováno). Autor do středu dění položil téma osobního rozhodování váhajícího hrdiny zda přijmout či odmítnout současné politické uspořádání. Závěr vyzněl jako souhlas s novým režimem. Tato próza obohacovala současnou literaturu o prvek psychologické povahokresby postihující vnitřní postoje mladého intelektuála.
Další próza nese název Romeo Julie a tma (1958). Je to ztvárnění křehkého komorního příběhu studenta Pavla a židovské dívky Ester. Kde se autorovi podařilo adekvátně postihnout nelidskost fašismu. Příběhem, charaktery postav i konfliktem proniká Otčenášek hluboko totalitní doby.
K protektorátu se vrací románem Kulhavý Orfeus (1964). Vyjadřuje v něm dobu v níž dozrávala jeho generace, klade a zodpovídá otázky svobody, činu, světonázorové orientace.
Doba okupace je jakýmsi katalyzátorem hodnoty lidských povah. Prózy Občan Brych, Romeo, Julie a tma a Kulhavý Orfeus spolu vzájemně souvisí problematikou mládeže na sklonku války a v prvních poválečných letech. Některé postavy skutečně přecházejí z jednoho díla do druhého (např. Pavel z novely Romeo, Julie a tma se objevuje i v Kulhavém Orfeovi) jiné si vzájemně korespondují jako společenské typy a vytvářejí tím kontinuitu Otčenáškovy tvorby.
Na přelomu 60. a 70.let Otčenášek tématicky vychází ze současnosti . V satirické novele Mladík z povolání ironizuje přemíru erotické problematiky. V románu Když v ráji pršelo, i v některých televizních inscenacích, usiluje o podání obrazu spojení milostného motivu s činorodou prací. Otčenášek pokračuje v linii klasické socialistické prózy, osobitě jí rozvíjí, vytváří svou tvorbou základní ideově-umělecké hodnoty v oblasti prózy v poválečné literatuře.

Dílo

Budovatelská tematika
*Plným krokem (1952)
*Občan Brych (1955) – úspěšný pokus o politický román z únorového převratu v roce 1948. Tématem je osobní rozhodování váhajícího intelektuála, zda přijmout nebo odmítnout poúnorovou situaci.Obsah: prostý mladík se snaží držet krok s bohatými vrstevníky – nechá se přemluvit, aby po válce přešel na západ – čekají na toho, kdo je má v lese převést přes hranice -odhalují se charaktery-mladík si uvědomuje, že není představitelem buržoazie a že se chce vrátit-miluje svou zem.
*Pokušení Katarina (1984) – nedokončená románová skladba, která řeší stejné téma jako Občan Brych, ale na problém nazírá složitěji, překonává zjednodušené východisko Občana Brycha, kriticky se vyrovnává s totalitním režimem.

Okupace

*Romeo, Julie a tma (1958) – novela o tragickém příběhu studenta Pavla a židovské dívky *Ester v období heydrichiády.
*Kulhavý Orfeus (1964) – román, ve kterém Otčenášek ukazuje snahu mládeže aktivně se podílet na odbojové činnosti, jejich odhodlání nestát stranou v těžkých dobách okupace. Zde autor vycházel z vlastních zážitků při totálním nasazení.

Milostné

*Když v ráji pršelo (1972) – román, který je vystavěn na citovém vztahu mladé intelektuálské dvojice, jehož pevnost je prověřována v primitivních životních podmínkách na šumavské samotě.
*Víkend uprostřed týdne (1975) – milostná divadelní hra
*Mladík z povolání (1968) – novela s erotickým podtextem

Scénáře

*Občan Brych, 1955 psychologický román o člověku, který se neztotožňuje ani se socialistickou revolucí, ani se západní kulturou. Postupně se hlavní hrdina přidá k socialismu.
*Romeo, Julie a tma
*Romeo a Julie na konci listopadu
*Svatba bez prstýnků podle Kulhavého Orfea
*Milenci v roce jedna
*V každém pokoji žena
*Byl jednou jeden dům (pětidílný seriál) – spolu s Oldřichem Daňkem