Pecka (Strahovský), Josef Boleslav

posted in: Výročí | 0

 

* 19. září 1849, Praha, Čechy

+ 25. červenec 1896, Chicago, USA

 

Český novinář, básník a politik.

Narodil se jako syn tkalce na Pohořelci. Pracoval jako slévač a tkadlec. Od mládí se sám vzdělával a četl socialistickou literaturu a brzy se účastnil politických zápasů. Celý život i svou literární činnost spojil s dělnickým hnutím a podílel se rovněž na založení české sociální demokracie v roce 1878. Psal do různých časopisů a kalendářů vydávaných pro dělníky, stal se členem redakce Dělnických listů a roku 1874 založil s L. Zápotockým první samostatné dělnické noviny Budoucnost. Potom vstoupil do redakce obnovených Dělnických listů, přešel s nimi do Vídně (1881), kde se dostal pod vliv anarchistického radikalismu. V protisocialistickém procesu vedeném v Praze byl odsouzen na čtrnáct měsíců za to, že „složením a rozšiřováním rozličných socialistických písní a básní, zejména písně Vzhůru, bratři, doba vchází a básně Jméno královské, porušil úctu k císaři“. Po propuštění (1884) pracoval ještě krátce jako novinář v Brně, v Bratislavě a v Prostějově, ale rok nato – za stupňované perzekuce – odjel do Spojených států, stejně jako další literárně činní představitelé dělnického hnutí. Snažil se i nadále působit politicky a byl členem různých redakcí.

Dílo

Byl představitel první generace dělnických autorů spjatých se založením sociálně demokratické strany. Tvůrce známých dělnických básní a písní.

*Umění a socialismus (1880) – úvaha, kde zdůrazňoval potřebnost kultury pro socialismus
*Sebrané básně (1899) – neúplný soubor básní, vydané až po jeho smrti v Chicagu
*Zpěvník českých dělnických písní (1887) – vytištěno ve Spojených státech, uspořádal starší texty a verše dalších dělnických básníků, kteří emigrovali do Ameriky