Perse, Saint – John

posted in: Výročí | 0

 

* 31. květen 1887, Guadeloupe, Francie

+ 20. červen 1975, Giens, Francie

 

Francouzský prozaik a básník.

Vlastním jménem Alexis Léger. Vystudoval práva, poté se stal diplomatem, blízkým spolupracovníkem tehdejšího ministra zahraničí A. Brianda a nakonec generálním tajemníkem francouzského ministerstva zahraničních věcí. Zúčastnil se všech důležitých diplomatických jednání mezi dvěma válkami. Po porážce Francie odešel do USA, kde pracoval v knihovně Kongresu. Po osvobození odmítl nabízené diplomatické funkce a žil střídavě v USA a na jihu Francie, kde se roku 1950 usadil natrvalo. Roku 1950 také dostal cenu americké poezie, v roce 1959 mu byla udělena Velká národní cena za literaturu
a konečně roku 1960 mu byla přiřčena jednomyslně Nobelova cena za literaturu. Do Francie se vrátil teprve jako sedmdesátiletý.

Dílo

Básnické sbírky

*Obrazy
*Crusóovi (1909)
*K oslavě dětství (1911)
*Chvalořeči (1911)
*Recitace k chvále královny (1911)
*Princovo přátelství (1924)
*Anabase (1924) – tuto poému napsal po své výpravě do pouště Gobi, kde ho její nekonečné rozměry přímo šokovaly; je to taková reportáž; představa vzniku a vývoje civilizace a kultury, posléze její úpadek a nakonec příliv nové energie, který se vyznačuje novými výboji lidského ducha
*Exil (1942) – tuto sbírku napsal během války při svém pobytu v USA, kde v sedmi zpěvech vyjadřuje pocit osamocení člověka vzdáleného od své vlasti
*Báseň pro cizinku (1943) – jen báseň, ne sbírka
*Čtyři básně (1944)
*Deště (1944), Sněhy (1944), Vichry (1946) – autor se inspiroval v prostých přírodních
dějích, které pak metaforicky zaujímaly určitý symbol
*Majáky (1957) – zde rozvíjí objevným způsobem moře, a to jako obraz kosmických sil, ale i jako moře v člověku
*Kronika (1960)
*Poésie (1961)
*Ptáci (1964) – sbírka básní k Braquovým obrazům