Petiška, Eduard

posted in: Výročí | 0

 

* 14. květen 1924, Praha, Československo

+ 6. červen 1987, Mariánské Lázně, Československo

 

Český spisovatel, prozaik.

Pocházel z úřednické rodiny, dětství prožil v Čelákovicích u Prahy. Gymnázium studoval v Brandýse nad Labem, které absolvoval v roce 1943, poté vystudoval srovnávací vědy a germanistiku na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Doktorát získal v roce 1949. Ihned poté se stal spisovatelem z povolání.
Velmi brzy se začal specializovat na dětskou literaturu, což mu umožnilo vyhnout se problémům tehdejší socialistické, budovatelské literatury. Kromě původní tvorby se věnoval překladatelství.

Dílo

Próza

*Než uzrají muži (1960) – dvoudílný román s autobiografickými prvky
*Pomerančové šaty (1962) – román
*Hotel pro cizince (1964) – kniha povídek
*Nejlepší život (1973) – kniha povídek
*Soudce Knorr (1967) – román zde se nejvýrazněji projevilo stěžejní téma jeho děl, tj. otázka proč se člověk chová jinak, než jaký ve skutečnosti je. Zabývá se tu nejen tímto rozporem chování, ale hledá i odpověď na otázku proč tomu tak je.
*Svatební noci (1972) – rozšířené vydání z r. 1983 se jmenovalo Svatební noci a jiné lásky jedná se o soubor povídek
*Svět plný lásky – povídky
*Štěstí, noc a hvězdy – povídky
*Pohyb květin a jiné radosti a obtíže (1981) – o citové a morální odpovědnosti člověka za své skutky
*Průvodce mladého muže manželstvím (1981) – román

Poezie

*Oči vzlétajícího času (1946)
*Pražské orchestry (1947) – lyrická sbírka typická pro toto období české literatury (radost z osvobození)
*Okamžiky (1957) – patnáct básnických příběhů z nemocničního prostředí. Autor v nich uvažuje nad tragikou lidských osudů.
*Ovidiova rodina (1968)
*Prométheova paměť (1971)

Pro děti

*Alenka jde spát (1947)
*O jabloňce (1954)
*Pohádky pro nejmenší
*Pohádkový dědeček (1958)
*Staré řecké báje a pověsti (1958) – jedná se o jeho převyprávění těchto pověstí.
Příběhy starého Izraele – převyprávění některých příběhů biblického Starého zákona (SZ). Svébytné zpracování klasické biblické předlohy.
*Birlibán (1959)
*Příběhy na které svítilo slunce (1967) – příběhy starého Egypta, Mezopotámie a Izraele
*Martínkova čítanka (1971) – jde o pohádky, které byly původně napsané pro autorova syna Martina *Petišku (dnes rovněž spisovatele a vydavatele Almanachu českých šlechtických rodů)
*Čtení o hradech
*Čtení o zámcích a městech