Pludek, Alexej

posted in: Výročí | 0

 

*  29. leden 1923, Prostějov, Československo

+  7. září 2002, Praha, Česká republika

Český básník, autor divadelních her a spisovatel.

Alexej Pludek se narodil v početné rodině prostějovského dělníka. V letech 1932 – 37 žila rodina v Jihlavě, kde otec dostal místo u tamější pošty. V Jihlavě Alexej Pludek začal studovat reálné gymnázium, ale v roce 1940 maturoval už opět v Prostějově na reálce.
Zbytek války prožil Alexej Pludek ve svém rodném městě zprvu jako zaměstnanec městského úřadu, pak jako totálně nasazený u firmy Wichterle a Kovářík.
Po osvobození byl Alexej Pludek rok knihovníkem a poté vystudoval vysokou školu politickou a sociální v Praze. Získal titul inženýr ekonomie.
Již během vysokoškolských studií pracoval Alexej Pludek v redakci Haló Nedělních novin a před nástupem na vojenskou službu v Mladé frontě. V letech 1953 – 56 byl televizním dramaturgem, dále redaktorem Státního nakladatelství dětské knihy, šéfredaktorem beletrie v nakladatelství Práce a redaktorem Literárního měsíčníku.
Od roku 1974 se Alexej Pludek začal zcela věnovat své literární tvorbě. Ve Svazu českých spisovatelů vedl komisi pro nové autory a byl členem redakční rady Kmene. V roce 1978 byl jmenován zasloužilým umělcem.
Po roce 1989 se Alexej Pludek angažoval v organizacích s nacionalistickými až xenofobickými tendencemi. V roce 1992 byl poslancem Sněmovny lidu za komunistickou koalici Levý blok. V roce 1996 kandidoval do Senátu za Komunistickou stranu Československou.

Dílo

Alexej Pludek začal svou literární tvorbu jako básník a tyto jeho básnické počátky jsou uloženy v almanaších Červnové nebe z roku 1945 a Klas z roku 1947. Od poloviny padesátých let se ale věnoval výhradně tvorbě prozaické. Ve svých dílech se zaměřoval na psychologické a společensko-politické příběhy ze současnosti a na historické romány o starověkých civilizacích. Psal také knihy pro děti a mládež. Volná trilogie románů Faraonův písař, Rádce velkých rádžů a Nepřítel z Atlantidy se vyznačuje věrným vykreslením prostředí děje i dobové duchovní atmosféry. Autorova komunistická didaktičnost a ideologická zacílenost se však projevuje v dějových schématech projevujících se v zápasu za mír a ušlechtilou službu společnosti. Zdroj ohrožení těchto etických hodnot pak autor vidí v iracionálně pojímaném „spiknutí temných sil“. Některé jeho knihy byly přeloženy do cizích jazyků a v devadesátých letech získal prestižní Evropskou cenu za historickou literaturu pro mládež, udělovanou v italské Bologni.

Poezie

Jeho básně byly publikovány ve dvou almanaších:
*Červnové nebe (1945), tento almanach sám uspořádal.
*Klas (1947).

Divadelní hry

*Statečná slova (1947), skautská divadelní hra pro mládež o třech jednáních, autorova knižní prvotina.
*Modrá voda (premiéra 1950 pod názvem Případ Modré vody, knižně 1951), budovatelská komedie o zrodu nových společenských vztahů na vesnici.

Próza

*Slunce v údolí (1955), román, jehož děj je situován na stavbu Trati mládeže na Slovensku a schematickým dějem i postavami ukazuje „nový“ vzorový typ mládeže. Autor v něm rovněž kritizuje nedostatky politické práce, protože v čele stavby jsou kariéristé, kteří maří nadšenou práci brigádníků.
*Dvě okna do dvora (1959), psychologická povídka s tématem citového zrání mladého člověka před válkou a za okupace.
*Hromotlucká historie (1961), povídka, v níž vedoucí farmy státního statku v pohraničí překonává osobní krizi i pracovní těžkosti a zůstává na farmě, aby zkonsolidoval její zanedbané hospodářství.
*Ženy nemají pravdu (1963), povídka, psychologický příběh manželské nevěry.
*Faraonův písař (1966), historický román, první díl volné trilogie o starověkých civilizacích, příběh písaře faraóna Achnatona ze 14. století př. n. l.
*Vabank (1974), románový pamflet, v němž Pludek zobrazil Pražské jaro a dění z let 1967–1968 jako zákulisní hru pravicových sil v čele s Židy. Pro tuto svou normalizační zacílenost kniha získala v roce 1974 cenu v soutěži vypsané Českým literárním fondem a Svazem českých spisovatelů u příležitosti 25. výročí Února 1948.
*Rádce velkých rádžů (1975), historický román, druhý díl volné trilogie o starověkých civilizacích, příběh rádce panovníka staroindické Maurjovské říše Ašóky ze 2. století př. n. l.
*Lásky na zavolanou (1878) souborné vydání povídek Dvě okna do dvora, Hromotlucká historie a Ženy nemají pravdu.
*Český král Karel (1978), dílo literatury faktu, jehož námětem je český král a římský císař Karel IV.
*Nepřítel z Atlantidy (1981), historický sci-fi román, třetí díl volné trilogie o starověkých civilizacích. Román se odehrává v bájné Atlantidě nedlouho před její zkázou. V tomto díle dotáhl Pludek boj proti spiknutí až v rasistický pojatý obraz nepřítele, kterým jsou černovlasí lidé s velkými nosy, obchodníci, kteří svým kupčením zpochybňují základní hodnoty státu.
*Hledání antipoda (1986), sbírka sci-fi a fantasy povídek, přepracováno a rozšířeno roku 1993 pod názvem Předsíň záhad. Kniha obsahuje povídky s tajemstvím a s popisem nevysvětlitelných jevů, které odráží autorův dlouholetý zájem o mystiku, okultismus a nadpřirozeno.
*Takových tisíc let (1988), sci-fi povídka napsaná již roku 1960, která dlouho nemohla vyjít pro svůj kontroverzní obsah. Děj je posazen do alternativního světa, v němž nacisté vyhráli válku.
*Česká pře (1989), historický román čerpající námět z dějin husitského hnutí.

Próza pro děti a mládež

*Ptačí pírko aneb Jak Vítek o všechno přišel (1959), povídka pro děti.
*Tudy chodíval Ječmínek (1959), populárně-naučná kniha, v níž autor zachytil historii a přítomnost Hané.
*Zakutálený míč (1962), povídka pro děti
*Horami jde březen (1963), psychologický román pro mládež, přepracováno 1973, niterný příběh dospívání čtrnáctiletého chlapce.
*Jaká byla Zuzana (1969), povídka pro mládež
*Pověsti dávných časů (1971), přepracováno 1983, převyprávění pověstí o bojích západních slovanských kmenů s Němci v průběhu několika staletí.
*Králevic, král, císař (1983), literatura faktu pro mládež, životopis Karla IV,
*Rytířská jízda Jana z Michalovic (1987), historický román pro mládež, příběh panoše Radima, který provází tajnou diplomatickou výpravu Jana z Michalovic za panování Václava II. do Německa a Francie.

Film

*Pludek je autorem scénáře pro absolventský krátký film režiséra Jana Valáška V ulici je starý krám (1955).[