Pokorný, Rudolf

posted in: Výročí | 0

 

* 18. duben 1853, Heřmanův Městec, Čechy

+ 19. září 1887, Libochovice, Rakousko-Uhersko

 

Český básník.

Po studiích v Chrudimi a v Pardubicích absolvoval obchodní školu v Praze. Po vojenské službě se stal v Praze úředníkem (1876 – 78) a stále více se věnoval literatuře. Podílel se na práci v Umělecké besedě, od roku 1878 byl spoluredaktorem humoristického týdeníku Paleček a později ještě načas i jeho politickosatirické přílohy Šotek. Přispěl do třetího ročníku almanachu Ruch (1873) a k ruchovcům se pak hlásil i svou básnickou tvorbou. Důležitý byl několikerý pobyt na Slovensku, které si zamiloval. Rozvíjel tam živé osobní styky, zejména s J. M. Hurbanem, byl horlivým propagátorem česko-slovenských motivů, založil Knihovnu československou (1881). Roku 1887 začal vydávat Antologii ruské lyriky. V červnu 1887, krátce před smrtí – nemocen a roztrpčen – se vzdal redakce Palečka a přijal místo okresního tajemníka v Libochovicích, kde také zemřel.

Dílo

Pokorný se považoval především za básníka. Jeho četné lyrické verše vyslovovaly pateticky a rétoricky vlastenecké nadšení a rozhořčení, vzdor a naděje anebo obměňovaly nehluboké písňové motivy erotické a přírodní. Jeho epické básně, většinou popisné a psané nadneseně ozdobným slohem, horovaly pro ideály svobody a národní a slovanské svébytnosti, kreslily žánrové postavy a scény, vyprávěly jednoduché příběhy z historie nebo ze života.

*Z jarních luhův (1874)
*Vlasti a svobodě (1883)
*Z hor (1881) – sbírka s motivy slovenskými
*Mrtvá země (1885) – alegorický příběh
*Literární shoda československá (1880) – úvaha, vědecká literatura, myšlenka jednoty českého a *slovenského národa
*Z potulek po Slovensku (1883, 1885) – dvoudílný cestopis