Polo, Marco

posted in: Výročí | 0

 

* 15. září 1254, Korčula, Chorvatsko

+ 8. leden 1324, Benátky, Itálie

Benátský kupec, cestovatel a autor cestopisu.

Narodil se v kupecké rodině na ostrově Korčula. Otec ho spatřil až po návratu z obchodní cesty z Asie, kde byl 15 let společně s bratrem. To ale již Marco neměl matku a žil u příbuzných. Všichni tři – Marco, Nikolo i Matteo – na konci roku 1271 opět odcestovali do Asie. O tři roky později přijeli do Pekingu k chánu Kublejovi, který si Marca velmi oblíbil a pověřil ho různými státními funkcemi. Jako inspektor procestoval mnoho provincií na jihozápadu Číny. Po dobu tří let se stal správcem města Jang-čou. V roce 1292 dostali Polové povolení vrátit se do vlasti. Doprovázeli princeznu, která měla být provdaná za vládce mongolské dynastie ílchánů v Persii. Polové se dostali po moři do Indočíny, Indonésie, Cejlonu, Indie až do Perského zálivu, odtud po souši do Trapezuntu na Černém moři a lodí do Cařihradu. Na cestě do Benátek na přelomu roku 1295 až 1296 upadl Marco do janovského zajetí, kde nadiktoval spoluvězni Rusticellovi z Pisy cestopis Milión a odkud byl propuštěn v roce 1299. Po propuštění žil v Benátkách jako velmi bohatý kupec. Podle jedné verze cestopisu, který byl velmi populární a rozšiřoval se v rukopisné podobě po celé Evropě, byl velitelem benátské galéry a byl zajat Janovany v námořní bitvě u Korčuly 1. září 1298. Podle současného pohledu je to nepravděpodobné, neboť Marco byl státník a kupec, nebyl námořníkem ani válečníkem. Podle další verze měl být Polo zajat v bitvě u Laiazza mezi Janovany a Benátčany v roce 1296. To je však také nepravděpodobné, neboť je doloženo, že v té době byli ještě Polové v Persii. Po propuštění z vězení žil Marco v Benátkách ještě 25 let jako bohatý kupec. Dokonce v den smrti sepsal závěť. Byl na svou dobu velmi vzdělaný. Ovládal čtyři orientální jazyky.

Dílo

Nadiktoval svou knihu benátským nářečím a nazval ji od počátku
*Milion.
Je mnoho verzí, co znamená název knihy. Jednak se říká, že znamená obrovské jmění chánovo, o kterém mluvil Marco vždy jako o milionovém. Jednak to může být odvozeno ze jména Emilio, tak říkali Nicolovi, anebo to může být přezdívka Marca, pro jeho obrovské jmění; ve své závěti odkázal 72 kila zlata, což činilo několik milionů benátských marek. Původní text se bohužel ztratil, v Evropě se ale zachovalo více než sto opisů a překladů.